Blik op gemeenteraad van 2 maart 2009

02 Maart 2009

door gemeenteraadslid voor Groen! in Westerlo 

Denis Smets

 

De oorspronkelijke gemeenteraadsagenda bestond slechts uit 6 punten. Gelukkig waren er nog een paar bijgevoegde agendapunten, of de gemeenteraad zou na een halfuurtje afgelopen geweest zijn. In de voorbije jaren heeft het schepencollege veel bevoegdheden bijgekregen, zodat de gemeenteraadsagenda's nu veel korter zijn als vroeger.

 

Economische crisis

De gevolgen van de economische crisis zijn nu ook doorgedrongen tot op de gemeenteraad. De recente aankondiging van het mogelijk verlies van honderden arbeidsplaatsen bij "Daf" was de aanleiding dat er twee punten over deze problematiek op de agenda waren gezet.

Het eerste om het probleem op plaatselijk niveau op te lossen, door het oprichten van een werkgroep "Behoud en bevordering van de tewerkstelling in de gemeente Westerlo". De werkgroep zou moeten bestaan uit werknemers, werkgeversorganisaties, VDAB, RVA, PWA, Pidt, OCMW en dergelijke ...

Het tweede om dit op een hoger niveau aan te pakken, namelijk door het op de agenda te zetten van het IOK en op de conferentie van Kempense burgemeesters.

De eindconclusie na de bespreking van de punten was wel dat we zowel gemeentelijk als bovengemeentelijk zeer zwak staan om enige invloed te kunnen uitoefenen op deze crisis die wereldwijd woedt.

Zelfs op de rug van de toekomstige werklozen werden er politieke spelletjes gespeeld. Het agendapunt over de plaatselijke werkgroep (VLD) stond eerst op de agenda, dus normaal diende men eerst over dit punt te stemmen. Om toch maar geen gezichtsverlies te moeten lijden, vanuit de meerderheid durfde men hier niet tegen te stemmen, besloot de meerderheid eerst over haar punt te laten stemmen, dus over de boven-gemeentelijke aanpak, en daardoor kon men met een gerust gemoed de lokale aanpak afwijzen. De oppositie mag immers nooit scoren.

 

Huisvesting voetbalclub "KFC Heultje"

Deze problematiek is al jaren oud. Waarover gaat het: het huidig voetbalterrein van KFC Heultje is gelegen op grond van het OCMW van Westerlo.

Binnen afzienbare tijd wordt er gestart met de bouw van een nieuw rusthuis en hiervoor heeft het OCMW (de gemeente dus) inkomsten nodig. Men gaat dus de grond waarop voetbalclub Heultje speelt verkopen. Deze grond valt onder de categorie woonuitbreidingsgebied.

Er is nu een GRUP (gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) opgestart dat de basis gaat leggen voor een nieuwe locatie voor het voetbalterrein. In dit GRUP gaat men ook uit van onteigeningsprocedures, want niet iedereen van de eigenaars is van plan om zijn grond zo maar af te staan.

Het grootste probleem is echter dat wanneer er een nieuwe locatie is gevonden, en men geeft de voetbalclub een erfpachtovereenkomst voor het gebruik van de gronden, wat trouwens ook het geval is voor de andere voetbalploegen in Westerlo, dat er dan ook nog de accommodatie moet komen.

KFC Heultje beschikt echter niet over de financiële middelen om dit zelf te kunnen verwezenlijken. De (verdekte) vraag van de voorzitter, tevens gemeenteraadslid voor de open VLD was dan ook of de gemeente dit niet op de een of andere manier op zich kon nemen.

Wijselijk werd besloten dit niet te doen, dit zou immers een precedent scheppen voor eenzelfde aanvragen van andere Westelse verenigingen.

De vraag bleef dus open hoe de plaatselijke voetbalclub aldaar dit gaat oplossen.