Blik op gemeenteraad van 30 juni 2008

30 Juni 2008

door gemeenteraadslid voor Groen! in Westerlo 

Denis Smets

Bewogen gemeenteraad, de reden daarvoor was dat we twee heikele punten aan de agenda hadden laten toevoegen.

 

Organisatie van een informatievergadering over het permanent terrein voor lawaaisporten "Rooiveld"

Motivatie: Sinds het persbericht over de plannen voor het Rooiveld stelt de bevolking zich heel wat vragen over wat er nu al dan niet zal komen.
Een betrokken eigenaar stelt het zo :
"We denken ook dat iedereen recht heeft op duidelijkheid i.v.m. het crossterrein. Momenteel zijn er veel mensen niet op de hoogte van wat er allemaal gaat komen. Een vergadering kan hier mischien duidelijkheid in brengen."

Een paar maanden geleden was er in Brecht een betoging van de landbouwers/inwoners tegen het geplande oefen/crossterrein aldaar. Om hier niet hetzelfde te zien gebeuren stelde ik voor om zo vlug mogelijk een infovergadering te beleggen, de resultaten van die vergadering af te wachten, en dan pas een gemeentelijk standpunt in te nemen, en niet te wachten tot het openbaar onderzoek.
Niet zoal nu gebeurt, waar het schepencollege stiekem (er staat nooit iets van in "Westel-info") een positief advies geeft aan de provincieraad voor het verder uitwerken van het PRUP "Rooiveld".

Vooral de rol van de schepen van leefmilieu stelde ik in vraag: hoe kon iemand die verantwoordelijk is voor een gezonde leefomgeving iets goedkeuren dat voor zoveel overlast zou zorgen. Het was alleen de waarnemende burgemeester die op de opmerkingen van de oppositie antwoordde: het was de provincie die over dit terrein zou beslissen, er zou heel weinig overlast van komen enz ...
Besloten werd om dan toch zo vlug (?) mogelijk een infovergadering te houden.


Containerpark: GFT gratis maken

Ons voorstel : Vraag om onze afgevaardigden in de IOK-Afvalbeheer te laten pleiten om de kosten voor groenafval-snoeihout-boomstronken in het IOK-containerpark te verminderen, of bepaalde periodes te voorzien waarop dit afval gratis kan worden binnengebracht.

Motivatie : Inwoners beginnen zich steeds meer te ergeren aan de (te) hoge vergoeding per kilogram voor het groenrestafval op het IOK-containerpark. Voor gezinnen met een laag inkomen is het bijna onmogelijk om dit afval nog af te leveren op het containerpark. Het gevolg zal zijn: meer sluikstorten, en meer verbrandingen in de tuin.
Het principe van de vervuiler betaalt is hier niet van toepassing, immers het eindresultaat van het groenafval is een bodemverbeteraar (waar de inwoners ook nog eens moeten voor betalen).

We stelden dat groenafval een grondverbeteraar is (compost) en een energiegrondstof (denk maar aan de geplande energiecentrales voor bio-massa die men gaat bouwen in Meer en Merksplas), en daardoor het principe van de vervuiler betaalt hier niet van toepassing is.
We merkten ook nog op dat in het verleden de gemeente allerlei initiatieven ondernam om onze gemeente groener te maken, denk maar aan bv. de haagplantakties, en dat de inwoners die daarin participeerden nu financiëel gestraft worden.

 

De reden dat de schepen van leefmilieu zo hard van stapel trok tegen mijn persoontje was dat hij zich niet had kunnen verdedigen tijdens het punt over het Rooiveld. Nu zag hij zijn kans schoon. Resultaat: scheldwoorden ("licht-groene", "geen dossierkennis" enz... ).

Ons punt werd NIET goedgekeurd door de CD&V meerderheid, maar men zou wel op het einde van het jaar een evaluatie maken over het IOK-containerpark, en hierbij zouden dan ook de tarieven bekeken worden.

 

De (bedenkelijke) rol van de media in onze streek

Wat me vooral opgevallen is gedurende de voorbije maanden dat ik nu in de gemeenteraad zit, is de bedenkelijke rol die weggelegd is voor een oppositielid/partij in de plaatselijke media.
Een paar voorbeelden ...

Een paar maanden geleden stelde ik op de gemeenteraad voor om de 0,7% norm voor ontwikkelingshulp nu eens echt te halen. Het was feitelijk het enige punt waar over gediscussieerd werd, en waarin de meerderheid stelde om aan die eis te voldoen (weliswaar op hun manier).
Wat zagen we in de "Westel-info" bij het verslag van die gemeenteraad: allerlei beslissingen die genomen werden op die gemeenteraad, maar niets van ons punt.

In de krant werd over de discussie betrefende het Rooiveld weinig vermeld. Wel werd de schijn gewekt dat het de burgemeester was die het initiatief zou nemen voor het inleggen van een informatie-vergadering.

Over het puntje van het groenafval (daar belde een reporter me nog over na de gemeenteraad) verscheen er wel een artikel in de krant. Maar ons standpunt, de kern van onze vraag om het groenafval niet te beschouwen als een afvalproduct maar als een energiebron, stond er niet bij vermeld. Integendeel zelfs, het was alsof ik de gepensioneerden en werklozen beschuldigde van sluikstorten.

Mij doet deze plaatselijke verslaggeving meer en meer aan een zekere vorm van censuur denken ... remember de vroegere USSR.