Blik op gemeenteraad van 3 november 2008

03 November 2008

door gemeenteraadslid voor Groen! in Westerlo 

Denis Smets

Resoc Kempen. Goedkeuring streekpact Kempen 2007-2012

RESOC = Regionaal Sociaal-Economisch Overlegcomité

De gemeenteraad moest een beslissing nemen over het" Streekpact Kempen". Dit gaat over een lange termijnvisie met doelstellingen en actiekaders voor de sociaal-economische streekontwikkeling.

In dit dossier stonden ons inziens goede punten; duurzame ontwikkeling, duurzame energie en milieutechnologie waren de toverwoorden voor onze regionale toekomst.

Toch beslisten we op de groepsvergadering dit plan niet goed te keuren. De reden was dat in dit plan nog steeds een toekomst voorzien is voor kernenergie. Bij het SCK word nog steeds enorm veel geld uitgegeven aan onderzoek voor een nucleaire doorstart. Dit geld zou volgens ons veel beter kunnen voorzien worden voor onderzoek naar duurzame energiebronnen.

Vandaar mijn tegenstem op de gemeenteraad.

 

Rooiveld

Op deze gemeenteraad vroegen de oppossitiepartijen "Groen!" en "Groep Eenheid" om als gemeenteraad een negatief advies af te leveren tegen de komst van het permanent lawaaiterrein (P)Rooiveld.

Wat toen volgde was een hallucinante bedoening. Een burgemeester die steeds maar schermde met een zogenaamd "lokaal draagvlak", terwijl buiten de landbouwers met hun tractors protesteerden en de raadszaal vol zat met tegenstanders voor dit terrein. Iedereen weet dat dit dossier met vriendjespolitiek te maken heeft, en om dat terrein daar te krijgen zijn alle middelen goed. Zelfs al moet men de toekomstige werking van het schepencollege in vraag stellen.

Wie kan er nog ooit een schepen van landbouw geloven die vragende partij is om landbouwgrond om te vormen tot recreatiegrond; wie kan er nog ooit een schepen van leefmilieu geloven die dit plan genegen is, maar een paar weken later in de Westel-Info een artikel laat publiceren over de gevaren van fijnstof.

Zelfs adviesraden worden meegesleurd in dit soort van politiek, zelfs de milieuraad - nota bene - gaf een positief advies voor het Rooiveld. De manipulatie werd zo erg op deze vergadering dat iemand die er als onafhankelijk lid bijzat, wegging voor de stemming gebeurde, zo gedégouteerd was hij door de rol van de schepen van leefmilieu in dit dossier.

Het protest tegen dit permanent lawaaiterrein breidt zich echter verder en verder uit, de actiegroep levert hier voortreffelijk werk. Ook in de lagere school van Oosterwijk werden pamfletten uitgedeeld tegen dit plan (ik vond ze in de schooltas van mijn kleindochters).

Het gemeentebestuur van Herentals heeft wel een negatief advies afgeleverd, tegen het advies in van de milieuraad en de technische dienst.

Benieuwd naar wat de CD&V-meerderheid nu weer in petto heeft op de gemeenteraad om een "lokaal draagvlak" te formuleren. Het agendapunt is immers verdaagd naar de volgende gemeenteraad.