Blik op gemeenteraad van 6 oktober 2008

06 Oktober 2008

door gemeenteraadslid voor Groen! in Westerlo 

Denis Smets

Jeugdhuis "Phoenix"

De huurovereenkomst voor het handelshuis waarin het jeugdhuis "Phoenix" is gevestigd is beëindigd. De gemeente heeft een nieuwe overeenkomst afgesloten met de bvba "Ymco" met als maandelijkse huurprijs 895 €.

De gemeente gaat dit weer onderverhuren aan het jeugdhuis voor een maandelijkse huurprijs van 372 €.

 

Herbestemming "Oude Brandweerkazerne" in Westerlo-centrum

Aangezien de werken aan het nieuwe veiligheidscentrum goed opschieten, kwam er de vraag naar de mogelijke herbestemming voor deze verlaten site. Afgesproken werd om dit punt, tesamen met de herbestemming van het gebouw "Vredegerecht" (beschermde omgeving) te behandelen op de volgende commissievergadering "financiën en infrastructuur".

 

Mantelzorgpremie

Op onze vorige groepsvergadering werd besloten om de invoering te vragen van een gemeentelijke mantelzorgpremie.

Een gemeentelijke mantelzorgpremie is een bedrag dat maandelijks of jaarlijks wordt toegekend aan een mantelverzorger. De mantelverzorger krijgt als het ware de gemeentelijke waardering op zijn rekening gestort. Voor mantelverzorgers is dit een echte opsteker. Dergelijke waardering maakt dat men de zorg langer kan volhouden. Op deze manier kan de zorgbehoevende persoon langer thuis in zijn vertrouwde omgeving blijven.

Bij wat opsporingswerk voor dit agendapunt, o.a. bij het OCMW leerde ik dat deze gemeentelijke premie in de meeste Vlaamse gemeenten reeds bestond, ook bijna in al de ons omringende gemeenten.

Daarom dus ons agendapunt, en zoals steeds in het verleden blaasde de CD&V meerderheid warm en koud. Men kon dit niet direct goedkeuren (de oppositie mag immers nooit scoren), maar men durfde dat ook niet afkeuren uit schrik voor de reacties in de media. Uiteindelijk werd er afgesproken dit punt verder te behandelen op de volgende commissievergadering "financiën en infrastructuurwerken" van 27 oktober.

Amusant was wel dat voor de gemeenteraad een paar gemeenteraadsleden van de meederheid me kwamen vertellen dat ze ons voorstel goed vonden, maar ze konden niet garanderen dat ze ervoor zouden stemmen gezien de partijplicht.