Bouw varkensslachterij te Oevel is een uitwas van de grootschalige varkensindustrie

02 Januari 2015

Bouw varkensslachterij te Oevel is een uitwas van de grootschalige varkensindustrie

Samengevat : Vandaag (06-10-2014) wordt het dossier van het varkensslachthuis te Oevel op de gemeenteraad van Westerlo besproken.  Groen Westerlo steunt het protest. Het slachthuis is een uitwas van  het nefast landbouwbeleid van de Vlaamse Regering van de afgelopen jaren.Groene steun.

Het protest tegen de komst van het grootschalig slachthuis in Oevel heeft de volledige steun van Groen Westerlo.

Marc Van den Bruel : "Op vraag van het actiecomité heeft Groen heel wat technische en planologische argumenten aangereikt die als bezwaar konden gebruikt worden. Toch willen we ook de bouwaanvraag voor zo'n grootschalige varkensslachterij in de juiste context plaatsen."

De Vlaamse Regering is verantwoordelijk voor deze uitwas.

Met het nieuwe Mestactieplan (MAP 4) koos  de Vlaamse Regering in 2011 voor meer varkens en meer mest.  Meer varkens was voor de Vlaamse regering belangrijker dan onze gezondheid.   Het beleid van de ministers Kris Peeters en Joke Schauvliege(CD&V) was zeker niet duurzaam. Vlaanderen kon toen en kan de milieudruk van al die megastallen nu ook niet aan. 

Marc Van den Bruel : "Ondanks protest van de buurtbewoners tegen de komst van die megavarkensstallen werden toch milieu- en bouwvergunningen afgeleverd.  Meer varkens verhoogt de vraag naar grotere slachtcapaciteit. Het dossier van Oevel is een uitwas van dit grootschalig beleid."

Varkenshouderij in Vlaanderen: meesterlijke manipulatie

Door die steun is de Vlaamse varkenssector  bij uitstek een agro-industriële sector geworden, die zich laat kenmerken door een intensieve veehouderij die blijkbaar niet zonder een voortdurende schaalvergroting kan. Dat levert misschien goedkoop varkensvlees in de supermarkt op, maar gaat ten koste van de varkensboer, het dierenwelzijn en onze gezondheid.

Het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) maakte in 2013 reclame voor varkensvlees met een  film waarin een oude boer voor zijn boerderij een boterham met hesp deelt met zijn kleinkinderen.  De varkensboer uit de VLAM-filmpjes bestaat niet meer - het is een staaltje van meesterlijke manipulatie.

De crisis in de varkenssector kan niet alleen aangepakt worden met nog meer industrialisering.

Marc Van den Bruel : "Groen ijvert voor een landbouw op maat met respect voor de dieren en de familiale landbouwer. Schaalvergroting en verdere mechanisering zijn geen oplossingen voor een duurzame landbouw.  Schermen met bijkomende tewerkstelling om dit project aanvaardbaar te maken is ook een vorm van manipulatie."

Een inkrimping van de Vlaamse veestapel komt de klimaatdoelstellingen ten goede, vermindert de milieudruk en komt ook de volksgezondheid ten goede.

Marc Van den Bruel "Groen Westerlo steunt het protest van Oevel tegen de komst van deze grootschalige varkensslachterij  en hoopt dat dit protest een signaal naar de Deputatie en de Vlaamse Regering  mag zijn om te stoppen met de steun aan  deze grootschalige varkensindustrie."

(foto: Heidi Rombouts)