Bouwovertredingen in Westerlo : twee maten en twee gewichten

02 September 2008

naar aanleiding van de gemeenteraad van 30 juni 2008 .. Tijdens de bespreking van het agendapunt over de organisatie van een infovergadering over het Rooiveld voor een permanent terrein voor lawaaisporten

liet burgemeester Guy Van Hirtumuitschijnen alsof de aanvraagvan de provincie komt.

Het provinciebestuur is inderdaad bezig met het opstellen van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de aanleg van zo'n terrein.

Maar in de historiek die de burgemeester schetste over het dossier vergeet hij wel de rol van de meerderheid te vermelden.

De CD&V-meerderheid heeft altijd de plannen voor een permanent terrein actief gesteund.

Het schepencollege heeft op 14 maart 2005 ZELF gunstig advies gegeven voor de omvorming tot permanent terrein voor lawaaisporten.

INDIEN MEN TOEN ONGUNSTIG ADVIES HAD GEGEVEN DAN ZOU HET ROOIVELD VAN DE LIJST VAN MOGELIJKE LOCATIES GESCHRAPT ZIJN.

De Vlaamse regering heeft zich in haar beslissing om het Rooiveld te kiezen gebaseerd op "het draagvlak" dat er lokaal zou zijn, lees het gunstig advies van het college.

 

.. maar kijk niet naar mijn daden

Het permanent lawaai dat Voortkapel en de dorpen rondom te wachten staat, is te danken aan de actieve inzet van de Westelse CD&V sinds 1999 !

We gaan hier niet veel woorden meer aan vuil maken.

De banden tussen de meerderheid en de betrokken beheerders/eigenaars zijn te groot.

Het schepencollege weet zeer goed welke wetten en regels hier met de voeten werden getreden en waartegen niet werd opgetreden.

Een andere burger moet hetzelfde eens proberen door bijvoorbeeld zijn woning een halve meter te veel naar achter te bouwen, ...

HIER WORDT DUIDELIJK MET TWEE MATEN GEMETEN.

 

Remi Heylen , voorzitter Groen! Westerlo