Brief aan de wijkbewoners Zwarte Braak en Koning Boudewijnstraat

26 Januari 2014

Brief aan de wijkbewoners Zwarte Braak en Koning Boudewijnstraat

Vanavond valt bij de wijkbewoners van de Zwarte Braak en Koning Boudewijnstraat onderstaande brief in de bus. Groen Westerlo is niet te spreken over het gebrek aan communicatie van de Geelse Huisvesting met de inwoners van de getroffen wijk. Wij raden de wijkbewoners ten stelligste aan zich te verenigen en samen met Vivas (Vereniging voor Inwoners Van Sociale woningen) in overleg te gaan met de Geelse Huisvesting. Indien men dit wenst willen wij hierbij helpen.   Betreft: brief aan het schepencollege van 18/12/13 met betrekking tot afbraak woningen "Zwarte Braak-K. Boudewijnstraat"

 

Beste wijkbewoner,

Met dit schrijven willen we u als bewoner van de wijk Zwarte Braak ? Koning Boudewijnstraat een antwoord geven op uw brief aan het schepencollege van 18/12/13.

Groen Westerlo erkent de noodzaak van een maatschappij zoals de "Geelse Huisvesting" als bouwheer van sociale woningen. Het is immers de taak van de overheid om ervoor te zorgen dat iedereen kan wonen in een duurzame, goed geïsoleerde en gezonde woning. Echter de manier waarop dit hier in Oosterwijk gebeurt, getuigt van weinig democratie en vooral van weinig erkenning van de bewoners en de sociale samenhang van de wijk.

Wij vinden het ongehoord hoe men éénzijdig, dus zonder overleg met jullie, een hele wijk wil 'platleggen'. De communicatie hieromtrent was en blijft onbestaande. Uit verschillende bronnen krijgen wij ook te horen dat de Geelse Huisvesting in het verleden geen goede verhuurder is gebleken. Na het uitblijven van degelijke herstellingen zijn huurders zelf voor veel onderhoud en herstellingen gaan zorgen. Deze mensen worden nu blijkbaar gestraft.

 

Als partij kunnen wij via de gemeenteraad niet wegen op dit dossier. Ook wij staan tegenover een onverschillige meerderheid van N-VA en CD&V.

 

Maar dit betekent niet dat we machteloos staan. Wij stellen de bewoners opnieuw met aandrang voor om zich te verenigen en enkele vertegenwoordigers aan te duiden om met de Geelse, het bestuur en andere betrokkenen in overleg te gaan. Groen stelt voor dit te doen onder begeleiding van VIVAS, de Vereniging voor Inwoners Van Sociale woningen. Zij verdedigen de gemeenschappelijke belangen van alle sociale huurders. Hun experten bieden advies bij problemen en kennen jullie rechten.

Meer informatie kan je vinden op de website http://www.vivas.be/. Contactpersoon van Vivas is Viki Leysen te bereiken op het nummer 03/3663015 of via mail [email protected].

 

Indien nodig willen wij alvast helpen om een eerste ontmoeting tussen jullie vertegenwoordigers en mensen van Vivas te organiseren. Vivas heeft ons bevestigd dat hierbij een jurist en ervarings-deskundige aanwezig kunnen zijn. Momenteel zijn jullie aanspreekpunten in de wijk Annie Peeters (Zwarte braak 33) en Jan Laenen (K. Boudewijnstraat 13).

Wij horen graag via hen of jullie op ons voorstel ingaan.