CD&V wil geen openbare toiletten in Westerlo

28 Februari 2007

Op vraag van meerdere inwoners vroeg Inge Bastiaensen (Groen!) op de gemeente-raad van voldoende openbare toiletten in Westerlo te voorzien.26 februari 2007

De CD&V-meerderheid heeft dit voorstel bij monde van Esther Engels afgeschoten.

"Ik stel in mijn toegevoegd punt de vraag naar het plaatsen van openbare toiletten in onze gemeente. Dit voorstel is niet zomaar uit de lucht gegrepen: verschillende mensen van GROEN! werden reeds aangesproken door burgers die het gebrek aan openbare toiletten toch als een probleem ervaren.", aldus Inge Bastiaensen.

Groen! stelt vast dat onze gemeente te weinig openbare toiletten telt. Onder openbare toiletten verstaan wij zowel de toiletten die een gemeente extra plaatst op pleinen of in straten, als de toiletten in openbare gebouwen.

Westerlo wil een toeristische trekpleister zijn. Openbare toiletten op drukbezochte plaatsen verhogen de aantrekkelijkheid. Bovendien kunnen openbare toiletten het wildplassen tegengaan.

Voor mensen met gezondheidsproblemen (bv vrouwen met incontinentie), voor rolstoelgebruikers, voor moeders die een luier willen verversen, zijn

openbare toiletten geen overbodige luxe, integendeel. Duidelijke bewegwijzering en goede toegankelijkheid zijn een noodzaak.

Tot slot gaan openbare toiletten ook de discriminatie tussen man en vrouw tegen: mannen en vrouwen moeten even gemakkelijk naar het toilet kunnen gaan.

Huidige toestand in onze gemeente

Op dit ogenblik zijn er in Westerlo onvoldoende openbare toiletten. Extra geplaatste toiletten zijn er niet.

De toiletten in openbare gebouwen laten vaak te wensen over. Ze voldoen niet aan de normen van modern sanitair in voor publiek toegankelijke gebouwen: er is geen scheiding man / vrouw, geen toilet voor gehandicapten, geen verzorgingstafel (een voorbeeld hiervan is het heemmuseum te Oevel).

Bovendien zijn ze ook niet of moelijk te vinden. Een vorm van bewegwijzering met vermelding van de openingsuren zou al een stap in de goede richting kunnen zijn.

GROEN! Westerlo is gewoon onthutst over het antwoord van de meerderheid.

Niet alleen om de inhoud, maar ook om de manier waarop werd geantwoord.

Voelt het schepencollege zich niet op "zijn gemak" bij dit onderwerp?

Wou men GROEN! "te kakken" zetten?

Of kan GROEN! voor de CD&V "de pot op"?

GROEN! Westerlo begrijpt de afwijzing van dit voorstel helemaal niet. De meerderheid is toch voor gelijke kansen, voor een promotie van Westerlo als toeristische gemeente. Of vergissen wij ons?

Andere steden en gemeenten voorzien wel voldoende openbare toiletten en maken er een troef van. Halle bv : "Het aantal openbare toiletten in de stad wordt uitgebreid. ... Halle wil zijn troeven als kleinschalig handelscentrum bewaren en grootschalige ..."

Dat uitgerekend een vrouw, Esther Engels (CD&V) het voorstel om voldoende openbare toiletten te voorzien, wil afschieten, begrijpen we helemaal niet. Kunnen voor haar dan de vrouwen met incontinentie "de pot op"? Mag voor haar en haar vrouwelijke cd&v-collega's de discriminatie tussen man en vrouw blijven duren?

GROEN! Westerlo zal het hier niet bij laten en de strijd VOOR GELIJKE KANSEN verder zetten.

 

Inge Bastiaensen , gemeenteraadslid

 

Extra info over het onderwerp :

Gent: bestuursakkoord

      -

Een gemak in de stad (Gent)