Coöperatieve Campina Energie komt naar Kamp C op 28 april

15 Maart 2015

Coöperatieve Campina Energie komt naar Kamp C op 28 april

Met de voorstelling van de burgercoöperatie Campina Energie kaapte Groen Westerlo de derde transitieprijs weg op het slotfeest van Zuiderse Zoenen. Tijd nu om het initiatief concreet te maken. Wij geloven in de ideeën van Campina Energie en bieden hen de kans om zich in onze regio kenbaar te maken. Een gesprek met medeoprichter Dirk Peeters. Wat is Campina Energie? Dirk Peeters: "Campina Energie wil mensen samenbrengen die willen investeren in energie, lokaal opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen. Steeds meer burgers willen zelf het heft in handen nemen, maar alleen door samen te werken kunnen we ook voldoende middelen bij elkaar brengen. Een coöperatie maakt dat mogelijk en kan ook zelf investeren in energieproductie. Geen sciencefiction, want in Limburg en Gent doen ze het al. Ook in Duitsland en Denemarken zijn energiecoöperaties aangestuurd door burgers een doodgewone zaak. Via de coöperatie kan u ook meegenieten van het rendement én zelf beslissen wat er met uw energie gebeurt!"

 
Hoe zal Campina Energie produceren?
"Wind- en zonne-energie liggen voor de hand, maar Campina Energie houdt alle mogelijkheden open. Voor onze streek biedt geothermie, warmte die uit diepere lagen van de aarde komt, bijvoorbeeld een unieke kans. Een technische werkgroep brengt alle mogelijkheden in kaart. Voor de financiering kunnen we bovendien samenwerken met andere Vlaamse coöperaties.
Door ook de energiebehoefte van onze coöperanten te helpen verminderen, zet Campina Energie zich in voor een klimaatneutrale regio."
 
Wie kan coöperant worden?
"Campina Energie richt zich naar alle inwoners van de Kempen. Coöperanten worden eigenaar van de productieinstallaties en beslissen mee over de toekomstplannen. De winst is er voor de coöperanten én voor de regio. Op die manier willen we ook de Kempenaars zelf laten meewerken aan de Europese klimaatdoelstellingen. Dat is niet alleen iets van burgemeesters of bedrijven. Ook burgers verdienen een stem en zijn actief betrokken via de coöperatie."
 
Wat kunnen mensen zelf doen?
"Mensen kunnen nu al hun naam doorgeven, dan houden we ze op de hoogte van de verdere ontwikkeling en van de start van de fondsenwerving. Nog dit jaar wordt er een brede oproep gelanceerd, maar je kan nu al inschrijven op onze nieuwsbrief via de website www.campinaenergie.be"
 
Op dinsdag 28 april stelt Campina Energie zich voor in het auditorium van Kamp C.
Iedereen welkom vanaf 20 uur.