Cultuur verbindt mensen en opent de wereld

09 September 2012

Het gemeentelijk en intergemeentelijk cultuurbeleid 'ontplooit'. Het gemeentelijk (en intergemeentelijk) cultuurbeleid verhoogt de ontwikkelingsmogelijkheden, de kwaliteit, de participatiegraad en de uitstraling van cultuurbeleving en cultuurexpressie. Individuen en groepen worden op een dynamische en soepele wijze ondersteund zodat ze hun culturele beleving maximaal kunnen realiseren. Dit betekent: kansen creëren, logistiek ondersteunen, culturele activiteit aanmoedigen. Het beleid schept de voorwaarden en de gemeenschap bepaalt  de inhoud. Het lokale cultuurbeleid steunt op de deskundigheid, strategische aanpak en participatie van alle actoren en wordt ondersteund door de lokale overheid. De gemeente plant, voorziet en onderhoudt onder meer de nodige culturele infrastructuur in samenwerking met en ten behoeve van de lokale partners.De cultuurdienst, het gemeenschapscentrum en de openbare bibliotheek zijn zelf actief inzake cultuurspreiding en cultuurparticipatie. Ze werken in een geest van objectiviteit en vrij van levensbeschouwelijke, politieke en commerciële invloeden en hebben in het bijzonder aandacht voor culturele diversiteit.

Het gemeentelijk en intergemeentelijk cultuurbeleid 'verbindt'.

Samen cultuur beleven versterkt het samen-leven. Cultuurbelevers leren (wereld)breed denken en beleven, relativeren de eigen posities, vinden ook meerwaardes bij anderen en worden toleranter. Daarom wordt ook gestreefd naar (meer) samenhang tussen en aandacht voor de verschillende culturele domeinen, over de grenzen van de verschillende (deel)dorpen heen:

  • het cultureel erfgoed (musea, archieven, volkscultuur, het verspreid immaterieel en roerend erfgoed),
  • het sociaal-cultureel werk (amateurkunsten, verenigingsleven, de niet-formele volwassenenvorming, bibliotheekwerking?),
  • de kunsten (de podiumkunsten, de letteren, de muziek, de beeldende kunst en de nieuwe media, de architectuur, de vormgeving en de toegepaste kunst).