De gemeente verkoopt de oude rijkswachtkazerne aan de Vismarkt

01 Februari 2015

De gemeente verkoopt de oude rijkswachtkazerne aan de Vismarkt

(26/01/2015) De beslissing is gevallen op de gemeenteraad, alleen Groen stemde tegen. De gemeente verkoopt de oude rijkswachtkazerne. Enkel de gevel zou behouden blijven. Hopelijk worden er de nodige voorwaarden opgelegd om dit mooie gebouw in het straatbeeld te behouden. Reeds in 2009 stelde Groen Westerlo dat de gemeente hier een voorbeeldproject van moet maken. De renovatie van het gebouw met de nieuwste technieken inzake ecologisch bouwen kan als voorbeeld dienen voor wie zijn oude woning wil renoveren.

Het kan ook het uithangbord worden van een vernieuwend beleid. Dit heeft dan betrekking op de manier waarop men dit gebouw een nieuwe bestemming zal geven. Mogelijke bestemmingen zijn er voldoende: een volwaardig jongerencentrum, een woonproject voor ouderen, jongeren, jonge gezinnen , ruimte voor verenigingen of een mengvorm hiervan. In samenspraak met de geïnteresseerden zal de bestemming bepaald worden.
Westerlo heeft alle troeven in huis om van de herbestemming van de voormalige rijkswachtkazerne een duurzaam woonproject te maken. Er is niet alleen het provinciaal informatiecentrum rond duurzaam bouwen en wonen Kamp C in Oosterwijk. Ook de sociale huisvestingsmaatschappij de Zonnige Kempen heeft heel wat expertise in huis inzake hernieuwbare energie en energiezuinig bouwen. De projecten die tot nu toe werden gerealiseerd, waren nieuwbouwprojecten.
 
Omdat er heel veel oude woningen aan renovatie toe zijn en omdat heel wat jonge gezinnen een bestaande woning kopen, is het nuttig om een goed renovatieproject als voorbeeld te kunnen aanbieden. Men kan van dit wooncomplex een mengvorm van sociale en privéwoongelegenheden maken.
 
Naast een eventuele herbestemming kan ook de mogelijkheid onderzocht worden om in het gebouw een samenwerkingsproject te realiseren met een aantal verenigingen. Heel wat verenigingen zijn op zoek naar een eigen lokaal en de beschikking over een eigen lokaal geeft meestal de vereniging een stevige duw in de rug. Via een erfpachtregeling kunnen bvb. in delen van het gebouw verenigingen gehuisvest worden die alzo zeker zijn van een lokaal op langere termijn. Voor de financiering van het project kan men nagaan welke Vlaamse, Federale en Europese programma's subsidies aan bieden voor zo'n project.

Het aanbod aan winkels is reeds voldoende en zeer divers in het centrum van Westerlo. De huidige middenstand zit niet te wachten op nog meer concurrentie naast de deur.

Het voorstel van Groen aan de raad bestaat erin om de verkoop van het gebouw uit te stellen tot de hierboven aangehaalde pistes, zijnde het onderzoek naar duurzame herbestemming via een sociale huisvestingsmaatschappij of de uitwerking van een project voor de verenigingen van Westerlo onderzocht zijn.
 
Het voorstel werd echter niet weerhouden met als argument dat alle mogelijke pistes door de gemeente al werden onderzocht.