Deputatie weigert milieuvergunning voor tankstation op de Olenseweg 269

02 Januari 2015

Vandaag (09/10/2014) heeft de deputatie van de provincie Antwerpen  de milieuvergunningsaanvraag geweigerd van de firma Gabriëls om op de Olenseweg nr 269 een tankstation met 12 pompen te mogen exploiteren. Ook het beroep dat de firma had ingediend tegen de weigering van de bouwvergunning door het college van burgemeester en schepenen werd door de deputatie verworpen. Heel wat mensen kunnen opnieuw opgelucht ademhalen. Er is dan ook door de buurtbewoners hard gewerkt om de nodige argumentatie te verzamelen om de bezwaren (gezondheids-, ongevallen- en milieurisico's) extra te staven. Alvast 1300 mensen waren bereid om de petitie tegen het tankstation te ondertekenen.