Doek definitief gevallen over het Rooiveld

03 Oktober 2011

Doek definitief gevallen over het Rooiveld

N.a.v. de definitieve uitspraak van het Hof van Beroep van Antwerpen van 4 mei 2011 over het verwijderen van de heuvels op het Rooiveld hebben de buurtbewoners volgend persbericht verspreid: Na een procedure bij de Rechtbank van eerste aanleg in Turnhout, waar inwoners van Westerlo een zaak hadden ingespannen tegen vzw Rooiveld en de eigenaars van de gronden van een illegaal motorcrossterrein in Voortkapel te hebben gewonnen werd er door vzw Rooiveld in beroep gegaan tegen dit vonnis bij het hof van beroep in Antwerpen. Het beroep is ontoelaatbaar bevonden door de voorzitter van het Hof. Daarmee is er op alle vlakken gewonnen door de buurtbewoners van het voormalige motorcrossterrein.

Opmerkelijk in deze zaak was het feit dat inwoners van een gemeente optreden in naam van de gemeente als deze hun taak niet goed uitvoeren. Ze hebben zich beroept op artikel 194 van het gemeentedecreet.

De feiten: de gemeente Westerlo (met burgemeester van Hirtum op kop) gaf alle steun om het illegaal crossterrein waarvan sprake te laten regulariseren via een PRUP. De' parel der kempen' ging trots mogen zijn op een 'lawaai der kempen'. Uiteindelijk werd dit door de provincie van de agenda gehaald (in juni 2009)zodat er een kruis gezet werd over deze omstreden plannen! Een eerste, belangrijke overwinning!

Maar, de kunstmatig aangelegde ophogingen bleven een doorn in het oog van de buurtbewoners en passanten. De dreiging dat de uitbaters niet bang zijn van illegale exploitaties en dus door het terrein te behouden mogelijkheden openhielden was er teveel aan. Daarom werd besloten om op 3 mei 2010 een vordering in te stellen om op te treden in naam van de gemeente Westerlo, gesteund door advocaat Stijn Verbiest uit Antwerpen. De burgemeester en schepenen waren op de hoogte van de illegaliteit van de ophogingen, maar er werd geen gehoor gegeven aan de vraag om deze toestand in orde te maken. Voor de buurtbewoners het signaal om artikel 194 uit het gemeentedecreet van 15 juli 2005 in te roepen. Het arrest van deze eerste rechtszaak was duidelijk: ophogingen moesten worden afgegraven, alles moest in de oorspronkelijke staat worden hersteld.

Zoals verwacht ging vzw Rooiveld in beroep tegen dit arrest. Voor de buurtbewoners een signaal om vol te houden. Na een goed jaar is er dan eindelijk een besluit: het beroep is onontvankelijk verklaard waardoor het vonnis van eerste aanleg moet uitgevoerd worden. Dit is een bewijs dat als de gewone burgers onrecht worden aangedaan, en zij zich goed organiseren, informeren, en vooral volhouden er kunnen in slagen om burgemeester en schepenen te wijzen op hun verantwoordelijkheid!

Het resultaat mag er zijn: als je nu in Voortkapel richting Heultje rijdt, zie je op het Rooiveld een prachtige vlakte. Ophogingen, autobanden, ? alles is netjes weggehaald! Het kapelletje van Strateneinde waakt er over de omgeving en zorgt voor een aanlokkelijk rustpunt voor fietsers, wandelaars, buurtbewoners,? Rust en stilte is neergedaald over het Rooiveld!

Ils Aerts

Woordvoerster buurtbewoners