Een brug "de luxe" ...

18 December 2011

Een brug

Ervoor zorgen dat kinderen veilig op school geraken is een méér dan eerbare doelstelling. Daar heeft Groen! uiteraard niets op tegen. Maar of dat betekent dat men de ene brug na de andere moet bouwen (die de veiligheid niet vooruithelpen) is een andere zaak. Hoeveel bruggen heeft het bestuur van Westerlo zo nog op zijn verlanglijstje staan? De brug tussen de Beeltjens en de Kwarekken, aan de Asberg, is bedoeld om wandelaars veilig de weg te laten oversteken. Ze kan echter amper gebruikt worden, want met een buggy of een rolstoel geraak je er niet over. Een beetje verder is de oversteek naar de Sint-Annadreef in een bocht. Door de beperkte zichtbaarheid is deze oversteek extra gevaarlijk.De brug verschaft de autobestuurders een vals veiligheidsgevoel. Ze gaan ervan uit dat iedereen de brug gebruikt, zodat ze zich kunnen permitteren om overdreven snel te rijden. Het is dus niet omdat de brug er is dat ongevallen uitgesloten zijn. De veiligeid is dus helemaal niet verbeterd.

Als elk paadje tussen twee natuurgebieden een 'veilige' brug moet krijgen, hoeveel honderden bruggen heeft Vlaanderen dan niet nodig?

De brug tussen Asberg en Kwarekken is een nutteloze uitgave. Het geld zou zou veel beter besteed worden aan maatregelen om alle oversteekplaatsen over drukke wegen naar Westerlo veiliger te maken. Gevaarlijke punten zijn er helaas nog méér dan genoeg, niet in het minst op plaatsen waar veel kinderen komen.

Elke dag zijn tientallen kinderen van Heultje of Voortkapel op weg naar de school in Westerlo.

Het kruispunt van Voortkapel en het rond punt van Zoerle-Parwijs zijn enkele gevaarlijke punten om te passeren. Elders worden ronde punten vervangen door kruispunten. Wanneer worden deze knelpunten aangepakt?
Desnoods met (fietsers)bruggen... Misschien is dàt wel de magische truc om het gemeentebestuur te overtuigen.