Een voltijdse jongerenwerker

Groen Westerlo herkent het nut van het inzetten van een extra voltijdse jongerenwerker (m/v) in het jongerencentrum. In bestaande jeugdcentra in andere gemeenten of steden wordt er vandaag reeds ingezet op één of meerdere jongerenwerker(s) met een sociaal maatschappelijke en/of culturele opleiding.

Deze enthousiaste jongerenwerker heeft een veelzijdige jobinhoud:

  • Hij/zij schept voldoende mogelijkheden voor jongeren  - en stimuleert ze  - om zelf creatief te zijn en zaken te ondernemen of te organiseren. Hij/zij werkt ondersteunend, maar niet vervangend.
  • Hij/zij organiseert mee allerhande evenementen die een brede en diverse groep jongeren aanspreekt.
  • Hij/zij zet zich mee in als bruggenbouwer om de verschillende Westelse jeugdverenigingen in hun werking te verbinden.
  • Hij/zij bewaart mee de goeie huissfeer van een hedendaags jongerencentrum en houdt de vinger aan de pols van de leden om bij te blijven bij wat jongeren beweegt en drijft.
  • Hij/zij biedt een luisterend oor voor vragen en opmerkingen van jongeren. Het is belangrijk dat jongeren ongeacht hun afkomst of geloofsovertuiging een plaats vinden in het jeugdcentrum.
  • En verder is hij/zij de link tussen de Westelse jongeren, het jeugdbestuur en het jongerenadviescentrum (JAC).

Wie durft?

Tags: