Een volwaardig jeugdcentrum

09 September 2012

wil dat kinderen, jongeren, jeugdhuizen en jeugdverenigingen betrokken zijn bij het uitwerken, opmaken en aansturen van het beleid in onze gemeente. Een gemeentebestuur met in het bestuur wil o.a. een goede jeugdinfrastructuur en zelforganisatie verwelkomen en ondersteunen. Wat is nodig?Groen Westerlo

Groen

Een volwaardig jeugdcentrum als centrale plek voor jongeren, een vrijetijdscentrum, een ontmoetingsruimte, een informatie- en adviescentrale, een repetitielokaal voor muzikanten.

Het jongerencentrum wordt de kern van het Westelse jeugdbeleid. Het wordt een centrale plaats voor een aantal diensten en jeugdwerkingen. Het centrum voorziet de ruimte die nodig is om jongeren - letterlijk en figuurlijk - een eigen plek te geven in Westerlo.  Wat kan je er vinden?

1)  De jeugddienst. Geen betere plek om voeling te houden met vragen van jongeren en/of hun ouders over het Westels jeugdbeleid. Nu reeds biedt deze jeugddienst een goede service voor diverse werkingen. Zo is alvast de buitenschoolse kinderopvang een knap voorbeeld van gevarieerde kinderopvang op maat voor kinderen van alle deelgemeenten tot 12 jaar. Dit willen we zeker behouden en koesteren. Anderzijds wil Groen Westerlo bijvoorbeeld inzetten op het verbreden van het aanbod van de speelpleinwerking (zie programmapunt 'Speelpleinwerking').

2)  Een jeugdhuis / jeugdcafé. Ongetwijfeld zullen een deel van de Westelse jongeren bij het lezen van deze rubriek hun wenkbrauwen fronsen ... Er is immers al een jeugdhuis en al jaar en dag op dezelfde locatie ... Gelukkig maar dat het Jeugdhuis Phoenix er gekomen is! Groen Westerlo wil met de huidige groep vrijwilligers die er zich nu al inzet en met nieuwe sympathisanten samenwerken om het bestaande aanbod nog uit te breiden. We denken aan meer openingsuren en het organiseren van uiteenlopende activiteiten opdat meer jongeren aansluiting vinden met de lokale jeugdwerking. En ja, mochten we tijdens deze gesprekken vaststellen dat er een nieuwe en aangepastere locatie voor nodig is, dan neemt Groen Westerlo in haar toekomstig beleidsplan graag haar verantwoordelijk op en zal ze de nodige financiering en ruimte voorzien! Immers : Jongeren hebben recht op een plek voor nuttige vrijetijdsbesteding met voldoende mogelijkheden tot zelfontplooiing en creativiteit.

( www.formaat.be : de jeugdhuizenfederatie )

3)  Een sociaal geëngageerde jongerenwerker.

(meer uitleg bij programmapunt 'Voltijdse jongerenwerker')

4)  Veel ruimte voor:

  • Ontspanning: met een skatepark en banken in het groen ...
  • Socio-culturele activiteiten: met repetitielokalen voor jonge bands, DJ's/MC's en free-podia
  • Vorming: met een lokaal met pc, beamer, smartboard ...
  • Natuurlijk zal de geïnteresseerde jeugd ook zelf ideeën kunnen en moeten aanbrengen ...