Eerst lachen met Groen! .. om het daarna zelf te doen

25 Augustus 2008

In deze rubriek willen we een opsomming geven van , maar die nadien of nu wel door de meerderheid worden uitgevoerd.Groene voorstellen of acties die destijds door de meerderheid werden weggelachen

 

We denken aan:

 • veilige fietspaden
 • meer groen
 • leuke speelpleintjes
 • groene schoolspeelplaatsen
 • fraaie begraafplaatsen
 • thuiscomposteren
 • gescheiden afvalophaling
 • gescheiden riolering
 • herbestemming kamp C
 • ...

Heden ten dage is iedereen groener dan groen.

Althans in woorden want in daden zien we in feite nog niet zoveel gebeuren :

 • verontreinigde grond storten op een onfatsoenlijke manier
 • nog steeds geen 0,7% voor ontwikkelingssamenwerking
 • onvoldoende steun voor jongeren
 • nog steeds geen herbestemming voor kamp A
 • roofbouw op de Beeltjens
 • verkrachting van het Riet

 

Tegen een meerderheid van 18 (CD&V) raadsleden is weinig in te brengen.

Toch zal Groen! voor een groene gemeente blijven ijveren.

 

Remi Heylen , voorzitter Groen! Westerlo