Eerst lachen met Groen! .. om het daarna zelf te doen

In deze rubriek willen we een opsomming geven van Groene voorstellen of acties die destijds door de meerderheid werden weggelachen, maar die nadien of nu wel door de meerderheid worden uitgevoerd.

 

We denken aan:

 • veilige fietspaden
 • meer groen
 • leuke speelpleintjes
 • groene schoolspeelplaatsen
 • fraaie begraafplaatsen
 • thuiscomposteren
 • gescheiden afvalophaling
 • gescheiden riolering
 • herbestemming kamp C
 • ...

Heden ten dage is iedereen groener dan groen.

Althans in woorden want in daden zien we in feite nog niet zoveel gebeuren :

 • verontreinigde grond storten op een onfatsoenlijke manier
 • nog steeds geen 0,7% voor ontwikkelingssamenwerking
 • onvoldoende steun voor jongeren
 • nog steeds geen herbestemming voor kamp A
 • roofbouw op de Beeltjens
 • verkrachting van het Riet

 

Tegen een meerderheid van 18 (CD&V) raadsleden is weinig in te brengen.

Toch zal Groen! voor een groene gemeente blijven ijveren.

 

Remi Heylen , voorzitter Groen! Westerlo

 

Tags: