Eerste semi-fietsstraat in Westerlo

24 Januari 2016

Eerste semi-fietsstraat in Westerlo

Op de gemeenteraad van maandag 25 januari as. staat de goedkeuring van de invoering van een semi-fietsstraat in de Verlorenkost (Westerlo centrum) ter goedkeuring, samen met de aanpassing van het politiereglement en regeling woensdagmarkt die daarvoor nodig zijn. Groen Westerlo gaat dit zeker goedkeuren. 'Reeds in het verleden steunde Groen de derde proefopstelling die van de Verlorenkost een eenrichtingsstraat maakte. Door er eveneens een semi-fietsstraat van te maken draagt het helemaal onze goedkeuring weg', vertelt Maggie Van Kerkhoven. 'In een fietsstraat is de fietser de hoofdgebruiker en is de auto te gast. Hier in de Verlorenkost rijdt de fietser op een rode loper. En dat is nodig want we hebben hier zeer veel fietsers van de scholen, naast voetgangers en auto's voor de kinderopvang en kinderonthaal en het rusthuis met lokaal dienstencentrum TerHarte. Een moeilijke opdracht voor een verkeersdeskundige. Wij zijn dan ook blij dat het STOP-principe (hiërarchie in het verkeer: eerst aandacht voor Stappers, dan Trappers, dan Openbaar vervoer en tenslotte Personenwagens) gerespecteerd is. Een duurzaam mobiliteitsbeleid volgens dit STOP-principe was en is een speerpunt van ons lokaal beleidsprogramma. Deze inrichting van de Verlorenkost vinden wij het meest haalbare.' De Wegcode omschrijft een fietsstraat als een straat die ingericht is als fietsroute. Motorrijtuigen zijn er toegestaan, maar ze mogen de fietsers niet inhalen. De snelheid mag er nooit hoger liggen dan 30 km/u.  Er zijn speciale verkeersborden die het begin en einde van een fietsstraat aanduiden. Fietsers mogen er over de ganse breedte van hun rijbaan rijden en auto's moeten er achter blijven. 'Groen Westerlo ziet nog meer straten op het Westels grondgebied die perfect een fietsstraat zouden kunnen worden. Onderzoek wijst uit dat vaak het fietsverkeer in fietsstraten toeneemt in de tijd, en dat het autoverkeer er afneemt. Voor ons is het logisch dat er naast autostraten, ook fietsstraten worden ingericht; en op schoolvrije dagen: speelstraten.

 
Maggie Van Kerkhoven,
Gemeenteraadslid voor Groen Westerlo