Elk deeldorp zijn buurthuis

09 September 2012

is sterke voorstander voor de oprichting van een buurthuis in elk deeldorp. GroenDe huidige cafetariaruimte achter het gemeentehuis is hiervan een goed voorbeeld.

Dit buurthuis staat open voor iedereen. Het is een gezellige ontmoetingsplaats voor een babbel met de buren of de wijkagent. Actieve vrijetijdsinvulling moet eveneens kunnen en op vaste tijdstippen kan een buurthuis zich ook lenen tot een dienstencentrum, een filiaal van gemeentehuis en OCMW.

's Middags is er gelegenheid voor een gezamenlijke, goedkope en gezonde maaltijd. Hier kan voorzeker samengewerkt worden met de maaltijddienst van het OCMW. Ook het lokale verenigingsleven en de middenstand kunnen hierbij betrokken worden.

Welk gebouw hiervoor in aanmerking komt zal in samenspraak met de inwoners bekeken worden.