Fietsbeleid als onderdeel van een compleet nieuw mobiliteitsplan

07 Oktober 2018

Fietsbeleid als onderdeel van een compleet nieuw mobiliteitsplan

"Moet Westerlo volop inzetten op een fietsbeleid?", was één van de stellingen die een krant ons voorlegde. Groen Westerlo vindt dat fietsbeleid slechts één aspect is van mobiliteit. Er wordt nu door de anderen triomfantelijk uitgepakt met autoluwe schoolomgevingen als zogezegde realisatie, maar zolang de hele fietsroute van thuis tot school niet wordt aangepakt zullen ouders hun kinderen met de auto naar school blijven brengen. Dit illustreert onze visie dat alleen werken op één onderdeel van mobiliteit een maat voor niets is. Wij zullen het 15 jaar oude mobiliteitsplan totaal hertekenen, vertrekkende vanuit de voetganger en de fietser. En dit samen met de inwoners, want die kennen hun lokale situatie het best. Voor ons is dat het belangrijkste project voor het nieuwe bestuur. Groen Westerlo heeft een actiepakket klaar liggen. Veilige fietsroutes tussen de deeldorpen, naar school, werk en sportclub. Herinrichting van dorpskernen. Fietsenstallingen. Openbaar vervoer op maat van onze noden. Onderhouden en obstakelvrije voetpaden. Sluipverkeer overbodig maken. Een volwaardige fietssnelweg op de oude spoorweg Aarschot-Herentals.