Fietspad Oevelsedreef verlengen !

30 April 2011

Fietspad Oevelsedreef verlengen !

Op de gemeenteraad van januari 2011 pleitte ik voor de verlenging van het fietspad langs de Oevelsedreef laan de kant van de Torendreef.  Zo zou er langs beide zijden van de Oevelsedreef over de hele lengte een fietspad beschikbaar zijn.  CD&V wou daar niet op ingaan. Langs de Oevelsedreef in Tongerlo, aan de kant van de abdij, ligt reeds een degelijk fietspad.  Aan de overzijde stopt het fietspad op een bepaald moment.  Daar moeten de fietsers de straat oversteken. Nochtans kan het fietspad hier makkelijk doorgetrokken worden tussen de dubbele bomenrij tot aan de Torendreef.  Bovendien is dit deel van het fietspad in slechte staat. : Heeft er iemand een fatsoenlijke uitleg voor deze onveilige maar vooral absurde situatie ?

foto

Aan de Bosstraat en de Torendreef kunnen degelijke oversteekplaatsen aangelegd worden.  Eventueel kan er een asverschuiving in het fietspad komen ter hoogte van de Torendreef.  Het huidige fietspad wordt ook gebruikt door wandelaars.  Vooral ter hoogte van de zij-ingang van de abdij verwachten die wandelaars niet altijd fietsers die van de andere kant komen.  Met snelle fietsers kan dat tot ongelukken leiden.

Ook elke oversteekplaats is een potentieel gevaar.  Controle op snelheid en plaatselijk verkeer zijn niet altijd mogelijk.

Een fietspad aan elke kant én een betere inrichting van het kruispunt met de Torendreef en de Bosstraat verbeteren de veiligheid en zijn een pluspunt voor de bezoekers van de abdij en de omgeving.  Het maakt onze gemeente meteen ook aantrekkelijker voor toeristen.

CD&V was niet akkoord met dit voorstel.  We zullen dit punt opnemen in het globaal fietspadenplan voor Westerlo, dat we in oktober 2012 aan de kiezer zullen voorleggen.

 

Marc Van den Bruel , gemeenteraadslid voor Groen! in Westerlo