Financiering Kempense Noord-Zuid zal zwaar wegen op toekomstige Vlaamse begrotingen

21 Oktober 2011

Financiering Kempense Noord-Zuid zal zwaar wegen op toekomstige Vlaamse begrotingen

Woensdag meldde minister Crevits dat de financiering voor de aanleg van de verkeersverbinding tussen Geel en Kasterlee ? één van de 'missing links' in het Vlaamse wegennet ? definitief rond is. Dat de Kempense

Noord-Zuidverbinding via een privaat-publieke samenwerkingsconstructie wordt gefinancierd is echter geen goede zaak. 

Op een moment dat Vlaanderen het financieel moeilijk heeft, wordt de
schuldenberg weer vergroot door investeringen buiten de begroting te
houden. De 200 miljoen euro voor de Noord-Zuid in de Kempen moet
gespreid in de tijd en met intrest terugbetaald worden aan de bouwers
wat logisch is. Maar deze terugbetalingen zullen wel zwaar doorwegen op
de toekomstige Vlaamse begrotingen. Want naast de Noord-Zuid in de
Kempen worden ook andere missing links op deze wijze gefinancierd: denk
aan de Brabo projecten in Antwerpen, de Oosterweelverbinding of de
Noord-Zuid in Limburg.

De vraag moet ook gesteld waarom in de Kempen de vele pas vernieuwde
ronde punten nu weer moeten omgevormd worden tot kruispunten met een
lichtenregeling? Voor zover wij weten was er op die rotondes geen
probleem met verkeersveiligheid of doorstroming. Bovendien blijft het
vreemd dat elf rotondes nu worden afgebroken wegens niet efficiënt,
terwijl in Geel bij de aanleg van de fly-over net weer wel voor rotondes
wordt gekozen.

Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk Peeters (Groen!): "Tegelijk blijft
Vlaanderen doof voor de juridische klachten die tegen het project
werden ingediend. De Raad van State vernietigde de RUP van de fly-over
in Geel-punt en bij de Raad voor Vergunningbetwistingen is nog een
klacht hangende die door buurtbewoners met steun van Groen! Kempen is
aanhangig gemaakt tegen de parallelweg tussen Kasterlee en Geel. Onder
de slogan 'sneller en beter' worden adviezen en studies verdraaid en
wordt het elementair klachtenrecht van de burgers genegeerd."

Groen! is voor een verbeterde en goede Noord-Zuid door de Kempen maar
blijft zich verzetten tegen de overbodige parallelweg. De schade aan
natuur en landschap zijn veel te groot en de alternatieven werden
onvoldoende onderzocht. Door de aanleg van deze Noord-Zuid dwars door
open ruimte gebied verliest de Kempen weer één van zijn
aantrekkingspolen.

Dirk Peeters: "In plaats van veel geld te steken in overbodige
parallelwegen, zou Vlaanderen beter werk maken van het onderhoud van
bestaande wegen. Nu de winter eraan komt, vrees ik dat we binnen enkele
maanden weer persberichten zullen krijgen over werkmannen die met
emmertjes asfalt de putten in onze wegen moeten gaan vullen."

door Dirk Peeters (Vlaams parlementslid) op 20 oktober 2011.