Geen versoepeling jacht op de vos

16 Februari 2012

Geen versoepeling jacht op de vos

7 februari 2012: Interpellatie vossenjacht in commissie Leefmilieu12 maart 2012:

De Vlaamse regering wil de vos extra bejagen in een straal van 500 m van de plek waar hij schade heeft aangericht als het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) daarvoor de toestemming geeft. Hiertoe nam ze op vrijdag de dertiende, een principe beslissing.

Deze beslissing is ingegeven door het loutere jachtplezier en staat haaks op meer wetenschappelijke inzichten die door Vlaamse onderzoekers van het INBO (Instituut Natuur- en BosOnderzoek) werden geleverd. De schade die de vos veroorzaakt aan kippen en hoenders kan makkelijk voorkomen worden door de kippenhokken beter en veiliger te maken.

Vossenlintworm is een ziekte die ook voor de mens gevaarlijk is. Uit onderzoek is gebleken dat de Vlaamse vossen nog geen drager zijn van die ziekte en dat moeten we zo houden (verslag blz. 33).

Het gevaar is niet denkbeeldig dat door het afschieten van vossen de vrijgekomen territoria ingenomen worden door nieuwe (zuidelijkere) vossen die mogelijk wel drager zijn van de vossenlintworm. Buitenlandse studies hebben meermaals aangetoond dat meer bejaging de vos niet terug dringt omdat de territoria snel terug worden ingenomen door jongere vossen (verslag blz. 17)

Vlaams volksvertegenwoordiger Dirk Peeters (Groen): "Het is zoals in de sprookjes: de vos wordt nog steeds overladen met alle zonden. Vaak verdwijnen kippen ook zonder dat de vos daar iets te maken heeft. Wie zal bepalen of het al dan niet de vos is die er met de kippen vandoor is? We moeten ons ook goed bewust zijn van alle gevaren die ontstaan wanneer men in ons dicht bewoonde Vlaanderen tussen de woningen op de vos gaat jagen. Trouwens in een gezonde ecologische leefomgeving moet er plaats zijn voor een rover als de vos."

Groen zal deze regeling in het Vlaams parlement aanvechten en roept het ANB op om streng om te gaan met de aanvragen om bijkomende bejagingmogelijkheden op de vos.

Dirk Peeters Vlaams Parlementslid