Gemeenteraadsverkiezingen : al onze programmapunten op een rijtje

09 Oktober 2006

Thuis in je buurt(huis) Groen! wil in elke deelgemeente een buurthuis openen. Dit huis staat open voor iedereen.(Groene) Energie

Westel wint met WESTELWIND. Inwoners die investeren in groene energie zullen gemeentelijke steun krijgen.
Geen vuiltje aan de lucht ?
Lawaai- en geurhinder,..., je hebt er last van. Het schepen-college kan daar iets aan doen. Maar er gebeurde niets. ..
Onderwijs
Voor Groen! staat de ontwikkeling van het kind centraal. Hiervoor wil Groen! de nodige middelen voorzien.
Groen! is de beste keuze voor grijs
Groen! kiest voor een ouderenbeleid dat inspeelt op de kracht van actieve ouderen.
Een werkvriendelijke gemeente, daar maken we werk van
Groen! wil Westerlo als innovatieve gemeente ..
Gelijke kansen voor iedereen
Groen! wil een sterk welzijnsbeleid waar acties voor kansarmen voorrang krijgen.
CreaCtief cultuurbeleid
Groen! wil creatief talent actief opsporen en kansen geven, wil investeren in mensen en ideeën in plaats van in gebouwen.
Westelse jongeren: we weten wat we willen
Men luistert niet naar jullie mening? ..
Voorrang aan zwakke weggebruiker
Groen! vraagt prioriteit voor veilige oversteekplaatsen. Groen! wil de oude voet- en buurtwegen als veilige en vlotte ..
Solidariteit wereldwijd
Groen! wil dat tegen 2008 0,7% van het gemeentelijk budget aan ontwikkelingshulp wordt besteed.
Poort de Merode
Westerlo is een toegangspoort tot de Merodebossen .. Groen! wil dat alle deelgemeenten hiervan profiteren.
Veiligheid troef
.. van Westerlo een gezellige, veilige gemeente maken. Voorkomen is beter dan genezen.
Gezond en gezellig wonen in Westerlo
Groen! wil de ingesloten percelen in de woonzone op een creatieve manier voor nieuwbouw vrijmaken.
Een gemeentelijk seniorenbeleid (Groen!Plus)
Veroudering is een uitdaging, een kans en geen probleem!
Provincieraad (Groen! Antwerpen)
Groen! programma voor de Antwerpse provincieraad.