Gezond en betaalbaar wonen voor jong en oud

09 September 2012

Wonen wordt voor almaar meer mensen onbetaalbaar, ook in onze gemeente. Groen gaat op zoek hoe het beter kan met een vernieuwend woonbeleid.We willen de middelen wel meer oriënteren naar jonge gezinnen, die hun eerste woning kopen of huren.

 

Onze voorstellen zijn de volgende :

  1. Vandaag verkopen openbare besturen en huisvestingsmaatschappijen hun bouwgrond. Eén manier om de prijzen onder controle te houden, is om als gemeente de woningen te verkopen maar NIET de grond. Want vooral de prijs van de grond maakt een woning duur.
  2. Onze wetgeving kent al sinds de 19e eeuw het systeem van erfpacht. Op basis daarvan kan je formules ontwikkelen die het midden houden tussen kopen en huren. Een gemeente kan via erfpacht een grond of gebouw ter beschikking stellen voor bewoners. Omdat de grond eigendom blijft van de gemeente en enkel de woning wordt verkocht, blijft de woning (beter) betaalbaar. Gronden en gebouwen kunnen ook worden ondergebracht in een "Community Land Trust" (CLT). In concreto verwerft de gemeente of een maatschappij de grond, ze bouwt hierop woningen voor mensen met een laag inkomen en verkoopt ze. De koper koopt de woning (niet de grond) en krijgt bovendien een startpremie voor een lening.
  3. Om verhuren opnieuw aantrekkelijk te maken, krijgen verhuurders premies voor energiebesparende investeringen als ze de woning minstens 9 jaar verder verhuren aan een door de gemeente opgelegde richthuurprijs. Op die manier verlagen we ook de energiefactuur voor huurders. Een richthuurprijs houdt rekening met de kwaliteit van de woning. De verhuurder die zich aan de richthuurprijs houdt, en investeert in de woning, wordt beloond met premies. De huursubsidie is zo ook een instrument om de kwaliteit van de private huurmarkt te verbeteren.
  4. We moeten en zullen ons uiterste best doen om open ruimtes te vrijwaren. Compacter bouwen en herverkavelingen van kavels dicht bij de dorpskernen zijn noodzakelijk om alle gezinnen in de toekomst een eigen woonst te gunnen.