Groen bereid mee te werken aan wisselmeerderheid voor mobiliteitsbudget, speerpunt van het Impulscongres

06 November 2013

Groen bereid mee te werken aan wisselmeerderheid voor mobiliteitsbudget, speerpunt van het Impulscongres

CD&V organiseerde gisteren een studiedag over het mobiliteitsbudget. Eind deze week zou de partij hierover zelfs een wetsvoorstel indienen. Een mobiliteitsbudget voor woon-werkverkeer was eerder ook al één van de speerpunten van het Impulscongres van Groen. Groen wil dan ook graag werk maken van een hervorming samen met CD&V, over de grenzen van meerderheid en oppositie. "De ondersteuning van woon-werkverkeer is vandaag erg complex en stimuleert vooral het gebruik van de bedrijfswagen. Een mobiliteitsbudget is eenvoudiger, duurzamer en rechtvaardiger", aldus Kamerlid Kristof Calvo en Vlaams parlementslid Björn Rzoska. De Groen-parlementsleden achten de tijd rijp voor een grondige bijsturing van het woon-werkverkeer. Ze willen daar in beide parlementen aan meewerken en, indien nodig, via een wisselmeerderheid zo'n hervorming nog deze legislatuur inzetten. "Uit het recente proefproject van VOKA, Bond Beter Leefmilieu en Mobiel 21 leren we dat zowel werkgevers als werknemers een mobiliteitsbudget als een meerwaarde ervaren. In plaats van de bedrijfswagens massief te subsidiëren voor woon-werkverkeer moeten we opteren voor een flexibeler systeem. Zo worden alternatieven voor de auto beloond in plaats van eerder afgeraden", aldus Rzoska. Een mobiliteitsbudget geeft werknemers immers meer vrijheid om zelf te bepalen hoe ze zich naar het werk verplaatsen. Dat kan zelfs dag per dag anders zijn. In principe kan de werknemer zo'n mobiliteitsbudget vrij spenderen aan duurzame(re) mobiliteitsopties die verband houden met het woon-werkverkeer: abonnementen openbaar vervoer, fietsvergoeding voor de rit naar het station, eventuele parkingkosten voor wie toch eens met de auto naar het werk gaat en een gelimiteerd budget om te tanken.

Voor Groen maakt een dergelijke hervorming deel uit van een brede fiscale verschuiving, waarbij de lasten op arbeid voor werkgevers en werknemers kunnen worden verlaagd. "De complexiteit houdt heel wat werkgevers tegen om te opteren voor een mobiliteitsbudget. Daar moeten we komaf mee maken. Wij zijn in elk geval bereid om met onder andere CD&V snel stappen te zetten", besluit Calvo.