Groen ijvert voor trage wegen in Westerlo

26 Maart 2013

Groen ijvert voor trage wegen in Westerlo

Vorig jaar gaf het gemeentebestuur van Westerlo de opdracht aan de om de situatie in Westerlo-centrum en Zoerle-Parwijs in beeld te brengen en advies uit te brengen ivm onderhoud en verbetering aan deze wegen.vzw Trage Wegen

Wat een trage weg nu weer is? De vzw Trage Wegen geeft volgende defintie: 'Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn de belangrijkste gebruikers.' Bovendien zijn trage wegen meestal ideale veilige verbindingswegen voor fietsers en voetgangers. Ook de routeplanner zorgt er vandaag de dag voor dat fietsers en wandelaars de trage wegen herontdekken. Iets om te koesteren dus.

Nadat de huidige situatie op kaart werd gezet, kregen geïnteresseerden de kans om hun aanbevelingen en bedenkingen te geven om de toestand te verbeteren. Ook Groen Westerlo trok er op uit en diende haar advies in. Zo denken we aan de verbinding Paddenhoek - Guldensporenlaan en Rode Kruisstraat. Door enkele goedgeplaatste ingrepen kan er meteen een mooi fiets-en wandelcircuit van 3 à 4 km ontstaan in de buurt van Tongerlo dorp. Nog een voorstel is om één historische voetweg ten noorden van natuurgebied Kwarekken opnieuw toegankelijk te maken. Hierdoor ligt de weg terug open en kan je van het gemeentehuis via Asberg en Zoerleberg naar Rothoek en Kwarekken. Zo ontstaat terug een groot wandel-fietscircuit van ongeveer 16 km in mooi natuurgebied. Verder suggereerden we intelligente verlichting aan begin/einde van de voetgangerstunnel in het centrum.

Voor Groen is het duidelijk: trage wegen zijn een belangrijk onderdeel in het mobiliteitsdebat. We zijn dus blij met de aandacht van het bestuur voor de trage wegen.

We hebben wel enkele vragen:

  • Zal er een onderhoudsplan voor onze 'Trage wegen' in het beleidsplan worden opgenomen zoals dat bij veel gemeenten het geval is?
  • Zal het huidige gemeentebestuur adviezen van de vzw Trage Wegen ter harte nemen en uitvoeren?
  • En wanneer wil het huidige gemeentebestuur het Trage Wegenbeleid in de andere deelgemeenten van Westerlo aanpakken?

Groen zoekt naar de antwoorden.

Wordt vervolgd.