GROEN! niet meer in OCMW-raad in Westerlo

03 Maart 2007

Op 2 januari 2007 werd het nieuwe OCMW-bestuur verkozen. Het OCMW-bestuur wordt niet rechtstreeks verkozen. Het is de gemeenteraad die de leden van het OCMW kiest. Dit gaat via een speciaal systeem waarbij elk gemeenteraadslid 6 stemmen krijgt.Er zijn 27 gemeenteraadsleden en dus zijn er in totaal 162 stemmen beschikbaar. Het OCMW telt 11 leden (voorzitter inbegrepen). Verdeel je dat totaal door 11 (het aantal OCMW-mandaten) dan heb je 14 stemmen per mandaat nodig. Binnen de wetgeving is er een regeling voorzien waarbij mensen met meer jaren dienst in het OCMW-bestuur bij gelijke stemmen voorrang krijgen. Die regels volledig uitleggen, zou ons te ver leiden.

Omdat GROEN! maar één gemeenteraadslid heeft, hebben we maar 6 stemmen. Dat is dus te weinig om een OCMW-mandaat te bekomen.

De voorbije 18 jaar hebben we gelijkaardige situaties gehad, in 1988 en in 2000. In 1994 hadden we twee raadsleden en dus 12 stemmen.

In zo'n situatie wordt er met andere democratische partijen gesproken en geprobeerd om tot een faire afspraak te komen. Op die manier wil men het democratisch gehalte van de OCMW-raad bewaren. Het OCMW-bestuur zou in feite een weerspiegeling moeten zijn van de verkiezingsuitslag van de gemeenteraad.

In de voorbije 18 jaar hebben we telkens met de CD&V een afspraak kunnen maken die er op neerkwam dat er een mandaat verdeeld werd over de twee partijen of dat er een afspraak was voor de stemming binnen het OCMW.

Die pragmatische en democratische samenwerking is tot eind 2006 goed en vlot verlopen.

Het was wel zo dat CD&V er in de voorbije jaren zelf voordeel bij had om een akkoord met GROEN! te sluiten.

 

GROEN! moest dus deze keer opnieuw op zoek naar een partij om de stemmen samen te leggen voor een gedeeld mandaat in het OCMW.

Toen we de CD&V vroegen om opnieuw, zoals in het verleden, een mandaat te delen, werden we wandelen gestuurd. Ze hadden ons niet meer nodig en dus sluiten ze een democratische partij uit van het OCMW-bestuur.

Men moest teveel mensen tevreden stellen en dus gaf men de voorrang aan het partij(eigen)belang i.p.v. het democratisch gehalte van een openbaar bestuur.

VLD Westerlo kon met W2000 niet tot een akkoord komen. Daarom hebben VLD en GROEN! hun stemmen voor het OCMW samengebracht.

Maar, zoals we vreesden, kwamen we 2 stemmen te kort om een OCMW-mandaat te bekomen (Denis Smets kreeg 12 stemmen)(zie punt 9 in het gemeenteraadsverslag van 02/01/2007).

Dat wil concreet zeggen dat twee democratische partijen niet in het OCMW vertegenwoordigd zijn.

Dit democratisch deficit mag CD&V voor haar rekening nemen. Met een verpletterende meerderheid in de gemeenteraad en in de OCMW-raad is het gewoon politiek onfatsoenlijk om een minderheidspartij uit te sluiten, zelfs al is dit door de geldende regelgeving mogelijk gemaakt.

"Respect" was nochtans een slogan van de CD&V. Een partij uitsluiten van deelname aan een openbaar bestuur getuigt echter van weinig respect voor de democratie.

 

Marc Gouwkens , secretaris Groen! Westerlo

 

Referenties :   Samenstelling OCMW-raad 2007-2012