Groen stelt rechtvaardig herverdelingsplan voor

28 April 2013

Groen stelt rechtvaardig herverdelingsplan voor

Je kan er nog moeilijk omheen. Iedereen kent wel iemand die recent zijn job is kwijtgespeeld omwille van besparingen of faillissement. Minder zichtbaar is de schoolachterstand die een kind uit de klas van je zoon of dochter oploopt door de moeilijke situatie thuis in zijn eenoudergezin, of een gepensioneerde die de verwarming niet hoger zet bij dat koude vriesweer want de energiefactuur is zo al hoog genoeg. We zien het niet altijd, niemand wil de stempel "arm", maar ook in Westerlo stijgt het aantal aanvragen bij het OCMW voor financiële steun. Voor sommigen is dit extra duwtje in de rug voldoende om de draad terug te kunnen oppikken. Anderen slagen er niet in om uit hun situatie van kansarmoede en sociale uitsluiting te ontsnappen. Zij hebben een meer persoonlijke begeleiding nodig zoals budgetbeheer of schuldbemiddeling. Het is goed dat OCMW en VDAB mensen probeert te motiveren en begeleiden naar de arbeidsmarkt. Maar wat als er toch geen volwaardige jobs zijn voor de laagstgeschoolden? En wat als je dan toch een job hebt, maar je loon is niet voldoende na aftrek van de inkomensbelasting om hoge huurprijzen of leningen te betalen?Wouter Van Besien: "Een ding is duidelijk: de ongelijkheid tussen arm en rijk in ons land neemt toe. Dat is niet alleen onrechtvaardig maar ook gevaarlijk voor de stabiliteit van ons land én onze economie. Dat zegt niet alleen Groen, maar ook de Wereldbank, het IMF,... Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat in te ongelijke samenlevingen mensen minder lang leven, er meer moorden voorkomen, een hogere kindersterfte, enzovoort. Een van de hoofdoorzaken van die toenemende ongelijkheid is een onrechtvaardig fiscaal beleid. Terwijl een gemiddelde werkende mens tot de helft van zijn loon moet afstaan, mogen renteniers rustig achterover leunen. Arbeid wordt tot voor de helft belast terwijl de belasting op inkomsten uit vermogen vaak minder dan 25% bedragen."

Groen zet in op een rechtvaardige herverdeling van de welvaart in ons land. Daarom heeft ze een actieplan voor een rechtvaardige herverdeling uitgewerkt met maatregelen waarbij lagere loonlasten voor 2 miljoen werknemers en een meer transparante en progressieve vermogenswinstbijdrage centraal staan. In haar herverdelingsplan stelt Groen voor om alle deelbelastingen op vermogens af te schaffen zoals de registratierechten van een nieuwe woning, erfenisrechten, ?  en die te vervangen door een "progressieve heffing op vermogensrendementen". Eenvoudigweg: iemand betaalt meer belasting naarmate zijn of haar inkomsten uit vermogen toenemen. Let wel: we stellen niet voor om het vermogen zelf van mensen of bedrijven te viseren ? dat is vaak de vrucht van hard werken en er zijn al belastingen op betaald ? maar we vinden wel dat op de winsten die men uit dat vermogen haalt, er belastingen moeten worden geheven die meer in verhouding staan tot de belastingen op inkomens uit arbeid.

En wie weinig heeft, garanderen we een menswaardig leven. Om te garanderen dat mensen die afhankelijk zijn op een waardige manier kunnen leven wil Groen alle uitkeringen boven de Europese armoedegrens opkrikken. Het kan niet dat we leefloners, gepensioneerden, personen met een functiebeperking of zieken een uitkering geven die hen niet verder helpt om uit de armoede te blijven. Enkel via een menswaardige uitkering kan een kwalitatieve integratie in de samenleving worden aangeboden.

Doe mee met onze inkomensquiz via onze webapplicatie en ontdek ons rechtvaardig herverdelingsplan op groen.be.