Groen steunt de invoering van PERMANENT eenrichtingsverkeer in de Verlorenkost

25 Februari 2014

Groen steunt de  invoering van PERMANENT eenrichtingsverkeer in de Verlorenkost

Een bewogen gemeenteraad. Afgelopen zondag 23 februari eindigde de derde proefopstelling in de Verlorenkost.  Ook de laatste proefopstelling? Niet als het van CD&V of Open VLD afhing. Varianten op varianten op proefopstelling 3 passeerden de revue waarbij vrolijk werd voorbijgegaan aan de adviezen van het verkeerscomité, de school en de ouders. Het kwam tot een stemming waarbij door N-VA werd gevraagd het advies van het verkeerscomité te volgen.  Dit houdt in dat proefopstelling 3 behouden blijft en er geen verdere varianten worden getest omdat die geen meerwaarde bieden.

Groen Westerlo steunt de invoering van het permanente eenrichtingsverkeer in de Verlorenkost. Deze maatregel draagt enorm bij tot het verhogen van de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers. Er is immers lang genoeg getreuzeld met het voorzien van een oplossing voor de verkeerschaos aan de school.

Dit voorstel is met een nipte meerderheid goedgekeurd. De CD&V variant waarbij op woensdagvoormiddag de Verlorenkost opnieuw tweerichtingsverkeer wordt omwille van de markt werd weggestemd.

Navraag bij de bewoners van de straat leert ons dat deze proefopstelling 3 toch nog voor verbetering vatbaar is.

De snelheid van de wagens moet naar beneden gehaald door het invoeren van verkeersremmende maatregelen. Ter hoogte van huisnummer 28 (het vooruitspringende huis) is het voetpad quasi onbestaande. Door de asverschuiving van de rijweg zie je het aankomend verkeer niet en kan je plots oog in oog komen te staan met een auto of bus die op 20 centimeter van de gevel voorbijkomt. Dit moet herzien worden.

Groen is ook voorstander om het verbindingspad door het OCMW-terrein open te stellen voor zwakke weggebruikers. Fietsers kunnen langs deze weg op een veilige manier de school verlaten en de parking aan het Bistplein is voor voetgangers makkelijker te bereiken.

Ook het voorstel om van de Verlorenkost een fietsstraat te maken kon op onze stem rekenen.

En laat een veiligere schoolomgeving nu net de voorwaarde zijn om ineens meer kinderen en ouders op de fiets te krijgen. Ook initiatieven in deze richting creëren een schoolomgeving die uitnodigt om de auto thuis of op een nabijgelegen parking te laten staan.