Groen Westerlo gaat voor beleidsdeelname

30 Juli 2012

Groen Westerlo heeft haar lijst voor de verkiezingen van oktober bekend gemaakt. Lijsttrekker en uittredend gemeenteraadslid staat bovenaan een lijst met heel wat nieuwe namen die resoluut voor beleidsdeelname gaan.Marc Van den Bruel

De nieuwe lijst van Groen pakt uit met 12 nieuwe gezichten, waaronder Assunta Geens op de derde plaats. Als gewezen schepen van cultuur en gemeenteraadslid voor de meerderheidspartij CD&V een opvallende overstap. Ook de speechschrijver voor heel wat CD&V-figuren, Jos Van den Heuvel, wisselde van kamp. Hij duwt de lijst van Groen Westerlo in oktober.

Daarnaast is er ook ingezet op verjonging. Met Vincent Ropers, Lori Maes en Melinda Geudens treden drie jonge en gemotiveerde kandidaten naar de voorgrond.

Maar ook de sterkhouders van de vorige verkiezingen tekenen present. Inge Bastiaensen zetelde al eens in de gemeenteraad en Jos Rens blijft het ervaren ouderdomsdeken van de groep. Chris Debruyne kwam eerder al op voor Groen op Vlaams niveau tijdens de verkiezingen van 2009.

Start van de campagne

De bekendmaking van de lijst ging gepaard met de onthulling van het eerste campagnebord langs de kant van de weg onder de slogan "eerlijk & anders". Een statement waarmee Groen wil aangeven klaar te zijn voor deelname aan het beleid met een frisse democratische aanpak na meer dan 30 jaar CD&V meerderheid.

Om de weg naar een mogelijke beleidsdeelname tastbaarder te maken, nodigde Groen Westerlo de groene burgemeester van Mortsel, Ingrid Pira, uit om haar ervaringen te delen. Een rechtstreekse link met Mortsel was er al in de persoon van Maggie Van Kerkhoven, plaats 5, die opgegroeid is in Mortsel.

Ingrid Pira ontmoette een gemotiveerde groep mensen en vatte haar indruk als volgt samen: "Ik ben blij te zien dat Groen Westerlo resoluut voor een beleidsdeelname gaat. Er wordt positieve campagne gevoerd zonder handrem op. Zo is het ook voor ons begonnen 12 jaar geleden. Ik ben er zeker van dat er iets in zit en zal de verkiezingsuitslag van Westerlo dan ook speciaal in de gaten houden."

Inhoudelijk wordt de campagne vorm gegeven door 5 aandachtspunten met elk 5 concrete voorstellen. De 5 punten zijn: Leefbare gemeente, Samenleven, Jongeren, Milieu en Ouderen.

 

Voor meer informatie over dit bericht:
Marc Van den Bruel
Lijsttrekker (en gemeenteraadslid) Groen Westerlo
0473 91 63 50

 

De kandidaten

 1. Marc Van den Bruel, Zoerle-Parwijs
 2. Inge Bastiaensen, Heultje
 3. Assunta Geens, Westerlo
 4. Jos Rens, Westerlo
 5. Maggie Van Kerkhoven, Westerlo
 6. Denis Smets, Oosterwijk
 7. Nele Willems, Westerlo
 8. Jan Vervoort, Oevel
 9. Lud De Coster, Heultje
 10. Marc Naets, Voortkapel
 11. Heidi Rombouts, Voortkapel
 12. Kris Van Noten, Heultje
 13. Chris Debruyne, Westerlo
 14. Remi Heylen, Oosterwijk
 15. Vincent Ropers, Westerlo
 16. Lori Maes, Heultje
 17. Melinda Geudens, Heultje
 18. Wendy Smets, Oosterwijk
 19. Peter Van de Velde, Zoerle-Parwijs
 20. Diane Valgaeren, Zoerle-Parwijs
 21. Herwig Daems, Westerlo
 22. Chris Adriaens, Oevel
 23. Fons Lievens, Westerlo
 24. Huguette Alveracht, Tongerlo
 25. Denis De Smedt, Tongerlo
 26. Rita Moons, Oosterwijk
 27. Jos Van den Heuvel, Zoerle-Parwijs

Foto's en extra info over onze kandidaten kan u vinden onder Onze 27 KANDIDATEN voor 14 okt.

De 5 aandachtspunten van Groen Westerlo

Leefbare gemeente

 • De fiets wordt de kampioen van de korte verplaatsingen.
 • Veilige en vlotte doorstroming bevorderen en zo sluipverkeer overbodig maken.
 • Westerlo beter bereikbaar maken met het openbaar vervoer. Rechtstreekse en regelmatige verbindingen met stations en stadscentra.
 • Gezond en betaalbaar wonen voor jong en oud.
 • Een vernieuwend sociaal huisvestingsbeleid.

Samenleven

 • De bibliotheek van Westerlo uitbouwen tot een volwaardige cultuur- en ontmoetingsruimte.
 • Initiatieven van en tussen verenigingen aanmoedigen door een gemeentelijk fonds.
 • Uitwisselingen in verband met cultuur, ontwikkelingssamenwerking, onderwijs binnen en buiten de landsgrenzen stimuleren en ondersteunen.
 • Een bindend stappenplan uitwerken om tegen 2015 de beloofde 0,7% van de begroting voor ontwikkelingssamenwerking te realiseren.
 • Het erfgoed beter beheren en toegankelijker maken. Hierbij samenwerken met buurgemeenten.

Jongeren

 • Een volwaardig jeugdcentrum als centrale plek voor jongeren, een vrijetijdscentrum, een informatie- en adviescentrale, een repetitielokaal voor muzikanten.
 • Een voltijdse jongerenwerker die met vrijwilligers evenementen uitwerkt en de bruggenbouwer is tussen de Westelse jeugdverenigingen.
 • Speelpleinwerking tijdens alle schoolvakanties voor volledige dagen.
 • Een lokaal actieplan tegen kinderarmoede dat zorgt voor optimale kansen voor alle kinderen.
 • Veilige ruimte : speelstraten en -bossen in alle deeldorpen. Kinderen hebben daar recht op.

Milieu

 • Het gemeentebestuur kiest zelf voor duurzame gebouwen en voor groene stroom en stimuleert dit efficiënt energiegebruik ook bij de Westelaren.
 • Kansen geven aan projecten die lokaal groene stroom willen produceren.
 • Een zuivere Nete voor de uitvoering van het Sigmaplan en proper water in de Wimp en de Goorloop.
 • Ondersteuning van projecten voor meer biodiversiteit in samenwerking met de landbouw.
 • Herbekijken van de tarieven voor het containerpark. Groenafval moet gratis kunnen geleverd worden.

Ouderen

 • Talenten van actieve ouderen koppelen aan lokale behoeften als kwaliteitsvolle invulling van hun vrije tijd.
 • Vereenzaming voorkomen met buurtgebonden acties waarblij blijven wonen in eigen omgeving voorop staat.
 • Invoering van een gemeentelijke mantelzorgpremie als tegemoetkoming voor vrijwillige thuiszorg.
 • Elk deeldorp zijn buurthuis.
 • Toegankelijke openbare toiletten.