Groen Westerlo wil herdenkingsbos voor overledenen

26 Maart 2017

Groen Westerlo wil herdenkingsbos voor overledenen

Recent werd de regelgeving rond begraafplaatsen versoepeld. Zo wordt het mogelijk om de as van een overledene te begraven in een biologisch afbreekbare urne waaruit een boom groeit. Deze wijziging komt tegemoet aan de stijgende vraag naar zogenaamde natuurbegraafplaatsen. Rita Moons, gemeenteraadslid voor Groen in Westerlo bracht dit punt op de gemeenteraad. "Deze andere manier van begraving wordt al in verschillende gemeenten aangeboden. Mijn voorstel is om ook in Westerlo een stukje grond vrij te houden gereserveerd voor de begraving van de urnen. Zo ontstaat na verloop van tijd een herdenkingsbos. Dit vormt niet alleen een mooi aandenken voor de nabestaanden maar het verfraait ook onze kerkhoven en vormt een mooie aanvulling bij onze geboortebossen."

Het Schepencollege beloofde dit voorstel in overweging te nemen en advies te vragen bij onder andere de Seniorenraad.