Groen! wil duidelijkheid over bodemverontreiniging

30 April 2011

  In GvA-Kempen van 15/01/2011 minimaliseert burgemeester Guy Van Hirtum (CD&V) de :

vervuiling bij de Oevelsedreef

 

"(...) Hét twistpunt is nu de vraag of de gestorte grond (...) (nog) afval is. Volgens velen - ook uit groene hoek - is dat daar het mooiste natuurhoekje van Tongerlo.(...)"

Het is voor Groen! een raadsel wie bedoeld wordt met "ook uit groene hoek".  De kern van het verhaal is de bodemverontreiniging.  Groen! wil het dossier in alle objectiviteit op de gemeenteraad behandelen.

Grond verontreinigd met zware metalen kan schadelijk zijn voor de volksgezondheid.  We willen duidelijkheid over de omvang en de juiste situering van de vervuiling.  Daarnaast wil Groen erover waken dat de Westelaar niet moet opdraaien voor de kosten van de sanering.

Zolang de drie betrokkenen, die veroordeeld zijn voor deze vervuiling, in de gemeenteraad zitten, is een objectieve bespreking van dit dossier onmogelijk.