Groenafval gratis af te leveren op containerpark

09 September 2012

Westerlo zet actief in op afvalpreventie: langs verschillende kanalen promoten we het voorkomen van afval. Wat niet voorkomen kan worden, proberen we te hergebruiken. Westerlo werkt nauw samen met de kringwinkels. zal de tarieven van het containerpark herbekijken. Deze moeten de burgers stimuleren hun afval naar het containerpark te brengen. Afval dat hergebruikt kan worden (vb. groenafval), moet GRATIS afgeleverd kunnen worden.Groen

Als eerste stap willen we dat groenafval er GRATIS afgeleverd kan  worden.

We bieden wijken aan te werken met wijkcomposthopen en compostmeesters. Zo kunnen de wijkbewoners daar terecht met hun groenafval.

Wekelijks komt er een 'kringtent' naar de woensdagmarkt. Dit is een soort tent of vrachtwagen waar mensen klein afval (vb. batterijen, frituurolie) kunnen achterlaten. Een verplaatsing naar het containerpark is dan niet nodig.