Groene Pluim uitgereikt aan actiecomité (P)Rooiveld

12 Februari 2009

Groene Pluim uitgereikt aan actiecomité (P)Rooiveld

"Beste Vrienden, Vrienden ... zo wil ik jullie voorlopig blijven noemen tenzij iemand van jullie bezwaar of een beter idee heeft.Tot voor kort kwamen op deze plaats alleen de Groenen van Westerlo bijeen voor hun maandelijkse vergaderingen, gewoonlijk onder aanvoering van onze lokale coryfee Remi Heylen.

Sinds het Rooiveld offensief van eind 2008 echter is de vergaderfrequentie met ongeveer 200% toegenomen, dit tengevolge van de oprichting van Uw actiecomité, dat eveneens in deze nederige stulp is neergestreken.

Het doet ons genoegen en het strekt U allen tot eer, dat wij hebben kunnen vaststellen dat deze twee groepen elkaar niet bijten.

Niet dat ik zulks verwacht had, want uiteindelijk streven we allemaal een leefbare samenleving na. Het duurt alleen soms te lang om te ontdekken, dat we allemaal aan dat zelfde zeel aan het trekken zijn.

Geheel ten onrechte zijn veel burgers en Politici, vooral Politici, een beetje bang van die Groene mannetjes, maar dat is helemaal niet nodig, die mannekes houden ook van een pint en lekker eten en plezier maken hun enige bezorgdheid is dat dat binnen 50 jaar ook nog kan en dat er voor onze kinderen en kleinkinderen ook nog wat te lachen valt.

En als onze generatie daarvoor een beetje moet inhouden en zonodig een andere richting moet inslaan dan moet dat maar.

Om jullie gerust te stellen, er komt zo meteen niet iemand langs Uw tafel met lidkaarten, dat is niet de bedoeling, al zouden we best wat supporters bij kunnen gebruiken.

Nee het gaat om heel iets anders, we leven op deze planeet met erg van elkaar verschillende mensen, er zijn er die altijd het laken naar zich toe trekken en anderen die zich inzetten om maatschappelijke problemen op te lossen met een zo danige inzet dat hun eigen problemen tijdelijk het veld moeten ruimen en hun vrije tijd tot een minimum gereduceerd wordt.

Deze mensen verdienen eens in het zonnetje gezet te worden, een pluimpje te krijgen of hoe U het ook noemen wilt.

Een bepaald genootschap hier in Westerlo, ik zeg niet welk, heeft hiertoe de Groene Pluim bedacht, een onderscheiding, die slechts bij hoge uitzondering wordt toegekend.

Bij mijn weten pas één keer. Dit ereteken wordt dus niet aan de eerste de beste toegekend en heeft als zodanig dan ook een veel hogere waarde dan welke koninklijke onderscheiding ook, daar deze meestal worden uitgereikt aan hooggeplaatsten die iets grondig verprutst hebben.

Wij echter willen iemand eren, die zich van meet af aan heeft vastgebeten in de Battlefields, genaamd Rooiveld.
Om de spanning een beetje weg te nemen: SABIN, jij bent genomineerd en gekozen vanwege je vasthoudendheid en inzet die er toe geleid hebben dat er een enthousiaste actiegroep is gevormd, die nog altijd stand houdt en waarvan wij hopen dat zij dat ook zal blijven doen tot deze kwestie de wereld uit is.

De plannen voor dit eerbetoon bestonden al geruime tijd, maar als bij toeval mochten wij enkele weken geleden in Herentals constateren dat men daar op hetzelfde idee gekomen was, en Ils op ludieke wijze de das werd omgedaan.

Er is daarom besloten om hierbij de eer te bewijzen die haar toekomt en de bijbehorende Pluim toe te kennen aan Sabin, zodat we wat betreft de eretekens het evenwicht hersteld hebben.

Het is geenszins de bedoeling om de inzet van anderen te minimaliseren. Ik denk bijvoorbeeld aan Katleen die de laatste tijd bergen verzet heeft. Alsmede ons raadslid Denis Smets, die naar beste kunnen in de gemeenteraad onze belangen verdedigd heeft. Maar eigenlijk heeft deze hele groep blijk gegeven van een bewonderswaardige inzet.

Maar ... om U allen te verblijden met een Groene Pluim, dat gaat net iets te ver, we gaan er niet mee smijten, want dan zal de waarde verminderen.

En als we jullie allen van Pluimen moeten voorzien, zou ik al mijn kiekens moeten beroven van hun eer en beschutting.

Daarom vrienden willen wij Sabin vragen dit symbool te aanvaarden en het een mooi plaatsje te geven."

 

Henk Van Ginneken , namens Groen! Westerlo