Herbestemming voormalige rijkswachtkazerne : ons voorstel = een energieneutraal wooncomplex

05 Januari 2009

De gemeente Westerlo zoekt een nieuwe bestemming voor de gebouwen van de voormalige rijkswachtkazerne aan de Vismarkt. In het centrum is er nood aan woonruimte vooral voor jonge gezinnen, alleenstaanden, kansengroepen, enz.De Vlaamse Overheid en Europa steunen woonprojecten die innovatief zijn op energiegebied.

Het departement Leefmilieu, Natuur en Energie wil tegen 2012 in elke Vlaamse provincie een energieneutrale wijk in de steigers staan hebben.

In ons verkiezingsprogramma van 2000 heeft Groen! Westerlo al gezegd dat we van Westerlo een voorbeeldgemeente op het vlak van duurzaam bouwen en wonen, willen maken.

Er is al enige tijd de oproep vanuit de Vlaamse regering om een project voor een energieneutrale wijk in te dienen.

Westerlo mag die kans niet laten liggen.

Westerlo heeft alle troeven in huis om van de herbestemming van de voormalige rijkswachtkazerne een duurzaam woonproject te maken.

Er is niet alleen het provinciaal informatiecentrum rond duurzaam bouwen en wonen Kamp C in Oosterwijk. Ook de sociale huisvestingsmaatschappij de Zonnige Kempen heeft heel wat expertise in huis inzake hernieuwbare energie en energiezuinig bouwen.

De projecten die tot nu toe werden gerealiseerd, waren nieuwbouwprojecten.

Omdat er heel veel oude woningen aan renovatie toe zijn en omdat heel wat jonge gezinnen een bestaande woning kopen, is het nuttig om een goed renovatieproject als voorbeeld te kunnen aanbieden.

De voormalige rijkswachtkazerne leent zich heel goed voor zo'n voorbeeldproject.

Er is de renovatie van het vroegere politiegebouw, de ombouw van de brandweerkazerne en parking naar woonfaciliteiten.

 

Een energieneutrale wijk is waarschijnlijk te hoog gegrepen omdat de beschikbare ruimte te klein is. Maar een goed renovatieproject dat als voorbeeld kan dienen van hoe men een oude woning op een duurzame manier kan opknappen, is een meerwaarde voor Westerlo.

Een samenwerking tussen de Zonnige Kempen, Kamp C, geïnteresseerde gezinnen, andere organisaties is aangewezen om tot de realisatie over te gaan.

Voor de financiering van het project kan men nagaan welke Vlaamse, Federale en Europese programma's subsidies aanbieden voor zo'n project.

Men kan van dit wooncomplex een mengvorm van sociale en privé-woongelegenheden maken.

Zo'n renovatieproject geeft Kamp C de kans om met een bestaand gebouw de mogelijkheden te tonen hoe men een duurzame renovatie kan realiseren. Westerlo kan hier pronken met een nieuwe primeur inzake duurzaam bouwen en wonen.

 

Remi Heylen , voorzitter Groen! Westerlo

 

Referenties :