Het gemeentebestuur stimuleert efficiënt energiegebruik bij de Westelaren

09 September 2012

wil haar inwoners stimuleren om zelf renovatie en energiebesparende ingrepen in handen te nemen. Zowel bij nieuwbouw als in bestaande gebouwen wordt energiebesparing, en isolatie in het bijzonder ten volle gestimuleerd. Groen WesterloIn de stedenbouwkundige verordeningen worden uitdrukkelijk voorwaarden opgelegd aan nieuwe woningen en gebouwen in verband met het energiepeil en de productie van groene stroom en warmte.

Dit gebeurt waar nodig via een systeem van premies, begeleidingen en eigen fiscaliteit.

 

Groen Westerlo zet ook in op het verduurzamen van de bedrijventerreinen die op haar grondgebied liggen. Ze ondersteunt daarom projecten rond het verhogen van energie-efficiëntie, het sluiten van materiaalkringlopen en het aanleveren van groene stroom.

 

Energietoegankelijkheid

Stijgende energieprijzen eisen naast een economische ook een belangrijke sociale tol.

Energietoegankelijkheid is een basisrecht dat steeds meer mensen wordt ontzegd.

Energiegebruik moet betaalbaarder, in de eerste plaats voor burgers die kampen met energiearmoede of die het risico lopen daarin te vervallen. Groen Westerlo trekt volop de kaart van derdebetalersfinanciering: de gemeente financiert zelf energiebesparende investeringen die de bewoner gespreid terugbetaalt. Groen Westerlo stimuleert ook gerichte groepsaankopen en investeert in energiebegeleiding van bewoners met speciale aandacht voor bewoners van sociale woningen.