Het Wit Leeuwken: Opnieuw een historisch pand tegen de vlakte?

13 April 2016

Het Wit Leeuwken: Opnieuw een historisch pand tegen de vlakte?

De plannen liggen ter inzage in het gemeentehuis. Het pand op de Grote markt nummer 54 moet plaats maken voor winkelruimte en appartementen. Onvoorstelbaar op deze locatie. Het betreft het Burgerhuis Wit Leeuwken dat dateert uit de 17e eeuw. Net de verschillende bouwhoogtes typeren onze markt. Het voorziene appartementsgebouw wordt heel wat hoger. Men voorziet een gelijkvloers met winkelruimte, een appartement op de eerste verdieping en nog 2 duplex appartementen bovenop.

Het beschermd neoclassicistisch gebouw op nummer 53 (eertijds een brouwerij) dat nu het zicht domineert komt in de verdrukking. Dit prachtig gerenoveerd pand en de Bar Jardin op nummer 52 tonen aan hoe het anders kan.

Je kan de plannen inkijken op het gemeentehuis en nog bezwaar aantekenen tot donderdagmiddag.

 

Bron: Agentschap Onroerend Erfgoed 2016: Burgerhuis Wit Leeuwken.