Heultje en het nieuwe vrachtroutenetwerk

14 November 2013

Heultje en het nieuwe vrachtroutenetwerk

Sta even stil in Heultje dorp. Onvoorstelbaar dat dit de enige aanvoerweg wordt naar en van het nabijgelegen industrieterrein. De route via Herentals industrie en Wiekevorst wordt afgeschaft. Naar de E313 blijven maar twee ontsluitingsroutes over. Alle vrachtverkeer moet door het centrum van Heultje via Zoerle-Parwijs naar Olen of Oevel. Dit zal niet alleen gebeuren door aangepaste bewegwijzering, maar ook door het inbouwen van de routes in deGPS-systemen. In 2011 al was er een bijeenkomst van de betrokken gemeentes (Olen, Westerlo, Heistop-den-Berg, Herselt, Herenthout, Hulshout en Herentals) om de voorkeursroutes van het vrachtverkeer in de regio te bespreken. Bij alle aanwezigen, ook Westerlo, was er een consensus rond de twee ontsluitingsroutes. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van Hilde Crevits heeft hier bij de uittekening van de plannen rekening mee gehouden. Nu het vrachtroutenetwerk vastligt en de zwarte vlaggen uithangen in Heultje, heeft het schepencollege van Westerlo bezwaar ingediend bij het departement MOW tegen de geplande ontsluiting. Dit bezwaar is een bezwaar tegen de eigen beslissing in 2011 en dus vijgen na Pasen.

Heultje centrum krijgt meer dan zijn deel van het vrachtverkeer en is er niet op voorzien. Is dit alles de fout van het nieuwe vrachtroutenetwerk? Nee. We zitten met een historische vergissing, waarbij een industrieterrein werd ingepland tussen dorpskernen, zonder rekening te houden met doorstroom en aanvoerwegen.

Vandaag ondenkbaar, zoiets? Een nieuwe verkaveling achter de Gevaert in Heultje start in 2014 en doet anders vermoeden. De uitbreiding van het industrieterrein gaat verder met een onvermijdelijke toename van het auto- en vrachtverkeer. Wat betekent dit concreet voor Heultje op vlak van leefbaarheid en verkeersveiligheid? Wordt zeker vervolgd.