Infovergadering sociale woningbouwproject Zonnige Kempen Rodekruisstraat

02 Februari 2015

Infovergadering sociale woningbouwproject Zonnige Kempen Rodekruisstraat

Veel volk vanavond (27/01/2015) op de infoavond van de sociale bouwmaatschappij Zonnige Kempen. Het plan omvat de inplanting van 44 sociale huurwoningen tussen de Rodekruisstraat en de Guldensporenlaan. Het waterrijk gebied en enkel ontsluiting via Rodekruisstraat kwamen als belangrijkste pijnpunten bij de omwonenden naar boven. De vraag waarom er geen ontsluitingsweg werd voorzien naar de Guldensporenlaan klonk luid. Dit lijkt ook de meest logische oplossing. De aanwezigheid van een brede weg, met fietspad en een verkeerslicht om aan te sluiten op de Merodedreef zijn voor de hand liggende argumenten om voor deze oplossing te kiezen.

Maar algauw kwam de echte oorzaak van de ongerustheid van de bewoners van de Rodekruisstraat naar boven. De straat wordt al te vaak als sluipweg gebruikt, en dit creëert gevaarlijke toestanden. Er is geen fietspad, de wagens staan geparkeerd op het voetpad waardoor voetgangers, fietsers en wagens noodgedwongen dezelfde baan benutten. De extra wagens die deze nieuwe wijk met zich meebrengt zijn de druppel die de emmer doet overlopen. Een ontsluiting via de Rodekruisstraat is verkeerstechnisch ook de meest ideale oplossing. Het is lokaal verkeer dat je niet wil leiden langs de Guldensporenlaan, een verbindingsweg tussen Westerlo en Tongerlo waar ook sneller wordt gereden.

Kortom: geen enkel probleem met de inplanting van de nieuwe wijk, maar de lokale verkeerssituatie moet herbekeken worden.