Initiatieven van en tussen verenigingen aanmoedigen door een gemeentelijk fonds

09 September 2012

Initiatieven van en tussen verenigingen worden aangemoedigd door een gemeentelijk fonds. Enkele concrete voorstellen :Bestaande culturele initiatieven van verenigingen ondersteunen en versterken o.a. door een cultuurambtenaar te laten fungeren als 'netwerker, bemiddelaar'. Samenwerken over dorpsgrenzen heen en meer cultuur organiseren en ondersteunen ook voor niet georganiseerde jeugd is één van de opdrachten.

  • Herstel van de (tweejaarlijkse) cultuurprijs van de gemeente Westerlo met (kleine) financiële aanmoediging en/of aandenken.
  • De coördinatie van en steun aan initiatieven inzake het cultureel erfgoed wordt verhoogd. Het molenhuis van de Beddermolen wordt effectief betrokken in het 'molenproject', eventueel door aankoop door de gemeente i.s.m. de Stichting Kempens Landschap.
  • Er worden meer (podium/tentoonstellings)kansen geboden aan jongeren o.a. van muziekacademie, tekenacademie. Er wordt een jaarlijkse (jongeren)prijs van de gemeente uitgereikt.
  • De cultuurorganisatie en cultuurplanning van de gemeente wordt ingevuld i.s.m. het verenigingsleven en een vernieuwde cultuurraad.
  • Voor de tekenacademie wordt een (meer) geschikte behuizing gezocht.
  • Het gemeentelijk archief en sommige private archieven worden toegankelijker gemaakt.
  • De 39 in Westerlo beschermde monumenten, 5 beschermde dorpsgezichten en 6 beschermde landschappen verdienen meer aandacht, promotie en toegankelijkheid voor het publiek. Initiatieven inzake materieel èn immaterieel erfgoed worden gesteund en gecoördineerd. Toerisme, verenigingen en de plaatselijke handel varen er wel bij.