Invoering van een gemeentelijke mantelzorgpremie als tegemoetkoming voor vrijwillige thuiszorg

09 September 2012

Deze premie wordt maandelijks of jaarlijks toegekend aan mensen die zorgbehoevenden vrijwillig thuis bijstaan en verzorgen. Op die manier kunnen deze zorgbehoevenden langer in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. Mantelzorgers zijn onmisbaar en verdienen onze volle waardering. Westerlo is één van de weinige Vlaamse gemeenten die deze premie nog niet toekennen.