Jatropha : Alternatief voor diesel

23 Augustus 2006

Naarmate de petroleumprijs stijgt, wordt het voor de derdewereldlanden zeer duur om deze te importeren (gebrek aan deviezen) en moet er gezocht worden naar alternatieven. Jatropha olie heeft interessante eigenschappen als brandstof:Zuurtewaarde

38,2
Verzepingswaarde 195
Jodium waarde 101,7
Viscositeit - 31°C (vetzuren) 40,4
Palmitinezuur 4,2 %
Stearinezuur 6,9 %
Oleïnezuur 43,1 %
Linolzuur 34,3 %
Andere zuren 1,4 %

Praktische testen hebben uitgewezen dat er weinig verschil is in de uitlaatgaskwaliteit van een proefmotor op diesel of op jatropha olie.
Men kan gerust stellen: de kwaliteit van de uitlaatgassen heeft meer te maken met de kwaliteit van de motor dan met de brandstof (of dit nu plantenolie of diesel is).
Zoals bij koolzaadolie, is ook bij jatropha-olie het zwavelgehalte in de uitlaatgassen verwaarloosbaar.

In warme landen moet er bijna niets aan de dieselmotor gewijzigd worden om deze te laten lopen op jatropha olie. Enkel de vonkontsteking moet gewijzigd worden omdat jatropha olie een hoger initieel ontbrandingspunt heeft dan diesel.

Jatropha olie is een niet consumeerbare plantenolie en heeft een cetaangehalte dat vergelijkbaar is met diesel zodat het een ideaal alternatief is voor diesel in vergelijking met andere plantenoliën.

Het ontbrandingspunt van jatropha is 110°C . Bij diesel is dit slechts 80°C. Dit is een voordeel bij de stockage, de verhandeling en het transport. Dit hoge ontbrandingspunt geeft dan weer aanleiding tot startproblemen.

Vergelijking van de eigenschappen van jatropha-olie en diesel :

Specificatie Standaard waarde voor jatropha olie Standaard waarde voor diesel
Soortelijk gewicht 0,9186 0,82/0,84
ontbrandingstemperatuur 240/110°C 80°C
Koolstofresidu 0,64 0,15 of minder
Cetaanwaarde 51,0 47,8
Destillatiepunt 295°C 350°C
Kinematische viscositeit 50,73cs >2,7cs
Zwavelgehalte 0,13% 1,2% of minder
Verbrandingswaarde 39458 kJ/kg 42375kJ/kg
Stollingspunt 2°C -14°C
Kleur 4 4 of minder
Viscositeit (30°C) 5,51cp 3,6cp

De hogere viscositeit van de jatropha olie zorgt dan weer voor problemen van de brandstoftoevoer door leidingen en kleppen.

De kinematische viscositeit van sojaolie bedraagt 36,8. Bij pindaolie is deze: 41,2. Voor Jatropha bedraagt deze 51.

Omdat Jatropha olie lokaal, kleinschalig kan geproduceerd worden maar wel een hoog potentieel heeft gezien het hoge areaal aan landbouwgrond dat beschikbaar is voor deze teelt, kan Jatropha olie als duurzame hernieuwbare energiebron beschouwd worden. En dit vooral ook omdat er zeer weinig investeringen voor noodzakelijk zijn.


Landelijke Jatropha-olieproductie in Mali: de verbrandingsmotor kan zowel een oliepers aandrijven bij het persen van de jatrophazaden als een elektrogeengroep om een lokale dorpsgemeenschap van elektriciteit te voorzien (Mali).

Jatropha olie heeft ook een groot ecologisch potentieel: niet enkel de nuluitstoot inzake zwavel, maar vooral ook de tonnen zuurstof die de plant zal genereren in gebieden waar daarvoor niets groeide.

Jatropha olie heeft een groot voordeel tov bio-ethanol omdat het geen zware industriële processen vraagt om suikers om te zetten in bio-ethanol.
Maar zeker zo belangrijk: suikerriet kan enkel geteeld worden op vruchtbare bodems en vraagt veel water. Water is in vele gebieden niet veel voorhanden en als het al beschikbaar is, dan moet het gebruikt worden als drinkwater of bij de (kleinschalige) voedselproductie.
Jatropha heeft bijna geen water nodig waardoor er geen concurrentie ontstaat met het gebruik als drinkwater en naar de voedselproductie toe.
De jatropha-teelt kan dan ook gerust beschouwd worden als de ideale benutting van land, in droge streken.

Ook economisch scoort jatropha-olie zeer goed: voor de productie van bio-ethanol uit suikerriet is zeer veel kapitaal nodig, hightech technologie, import van dure machines (een inefficiënte benutting van de deviezen.

De productie van ethanol geeft aanleiding tot vervuilende bijproducten, daar waar de perskoek van de oliepersing van jatropha een krachtige meststof is.

 

naar Overzicht Jatropha toepassingen