Jatropha : Cultuur van de Jatropha plant

24 Augustus 2006

3.1. Grond Jatropha is zoals eerder gesteld bijzonder geschikt om dorre gebieden te herbebossen. De plant stelt weinig eisen wat water betreft. Jatropha is bestand tegen een zure omgeving, groeit op steenachtige bodem, in kiezel en op zilte en zelfs kalkachtige gronden. Omdat het eenvoudig is om door te stekken of met zaad de plant te vermenigvuldigen, is het mogelijk om de plant op grote schaal aan te planten zonder daarvoor met potplanten te werken. Potplanten zijn om verschillende redenen kostelijk.

In sommige gevallen is het nodig om een stap verder te gaan en de plant te gaan irrigeren of gedeeltelijk te irrigeren om olie-houdende zaden te kunnen oogsten.

3.2. Klimaat

Jatropha groeit ook in droge en halfdroge klimaten. Om te zaden te laten kiemen zijn warme vochtige omstandigheden het meest geschikt. Zachte warme zomers met regen bevorderen het kiemen. In het regenseizoen komt de plant tot bloei dankzij de lagere temperaturen. In de wintermaanden dragen de planten de vruchten.
Jatropha kan zowel gecultiveerd worden in gebieden met bijna geen regenval tot gebieden met zeer intense regenval.

3.3. Zaaidichtheid

India: Om 1 ha vol te planten zijn er 5 tot 6 kg zaden nodig. De afstand tussen 2 rijen bedraagt 2meter en de afstand tussen 2 planten bedraagt ook 2 meter. Er zullen zich dan 2500 planten per ha bevinden op geïrrigeerde of deels geïrrigeerde grond.
Op dorre grond met natuurlijke regenval kan de dichtheid worden opgevoerd tot een raster van 2m op 1m of 1,5m op 1,5m met 5000 resp. 4444 planten per ha.

Egypte: Per ha kunnen er 1600 planten aangeplant worden, die elk na 7 jaar tot 200 kg biomassa (wortels meegerekend) uitgroeien. Jatropha laat in die zin bebossing toe van onbegroeide gronden.
Dit gegeven alleen al zorgt voor een CO2-captatie..
Dit levert 150$ per ha op aan CO2-certificaten.
Er werden putten gemaakt van 30x30x30cm waarin het plantgoed aangebracht werd. Er werd onmiddellijk geïrrigeerd zonder bemesting.
De aanplanting in Egypte is een groot succes: al na 18 maanden te zijn aangeplant produceerde de planten al zaden. Na 2 jaar bracht elke plant 3 à 4 kg zaad op. De volgroeide planten brengen op dit moment 12 tot 18 kg zaad op.
Het oliegehalte van de zaden ligt hoger dan verwacht.

3.4. Vermenigvuldiging

Jatropha kan zowel met zaden als met stekken worden vermenigvuldigd. Ofwel wordt het zaaigoed/stekgoed direct gepland op de akker ofwel wordt het geteeld in kwekerijen in plastic zakjes en daarna pas getransporteerd naar de akker.

Direct planten: De akkers moeten één of twee keer geploegd worden naargelang de bodemgesteldheid. Bij zware grond wordt best diep geploegd. In lichte gronden volstaat oppervlakkig ploegen. Het planten/zaaien gebeurt bij het begin van het regenseizoen. Er worden 2 zaadjes tegelijk geplaatst. Na 4 weken wordt het zwakste plantje verwijderd zodat enkel sterke planten overblijven. Sommige van deze verwijderde plantjes kunnen gebruikt worden om te planten op plaatsen waar geen zaden tot ontkieming zijn gekomen.

Uitplanten van potplanten: De akker wordt klaargemaakt door kleine putten te graven van 30 op 30 op 30cm in de hierboven vermeldde rasterstructuur. De putten worden opgevuld met grond en compost of koemest (ongeveer 400g per put). Bij de kweek van de potplanten gebruikt men een grondmengsel van 100gr mest op 400g grond. Er worden 2 zaden per zak geplant op 6cm diepte. De zakjes worden regelmatig gegoten. Na 4 weken wordt de sterkste plant overgehouden. De zwakste kan eventueel herplant worden in zakjes zonder plant.

3.5. Tussentijds onderhoud

Na het aanplanten moeten alle onkruiden worden verwijderd. In de beginperiode moet men rekenen op 3 à 4 keer wieden. Eens de plant volgroeid is, bevordert licht eggen de groei.

3.6. Irrigatie

In het geval de regen gelijkmatig valt, moet er niet bijkomend geïrrigeerd worden in het regenseizoen. In het droge seizoen moet de plant geïrrigeerd worden indien nodig.

3.7. Kalender (Afrika)

Oogsten van zaden:
     augustus/september en november/december
Nemen van stekken: april tot mei
Zaaien: juli

3.8. Verwachte opbrengst

Bij een goed onderhoud is de jaarlijkse opbrengst aan zaden is als volgt:

Jaar na het aanplanten Verwachte opbrengst per ha in kg
1 250
2 1.000
3 2.500
4 5.000
5 8.000
6 en later 10.000

Bebossing en herbebossing van verwaarloosde dorre gronden met Jatropha, maakt deze gronden terug productief wat kan leiden tot een bijdrage tot de economie van het land.
De zaadproductie in India ligt tussen 2,25 en 5 ton per ha.

Afhankelijk van de omstandigheden levert dit een olieproductie op van 1600 kg olie/ha op de doorsnee gronden tot 900 kg olie/ha op de zeer arme gronden.
Sommige bronnen gewagen van een opbrengst van 2100 a 2800 l/ha.

 


(l) Semi-industriële universele oliepers uit Duitsland
(r) Oliepers van Nepalese oorsprong die gepromoot wordt door Folkecenter Mali

 

naar Overzicht Jatropha toepassingen