Jatropha : Toepassingen van de jatropha plant

24 Augustus 2006

2.1. TUINPLANT De plant kan als tuinplant worden aangeplant. De plant kan in een stedelijke omgeving worden toegepast om dorre gronden te herbebossen of om te vermijden dat onkruiden woekeren. De plant kan als haagplant gebruikt worden: hij kan zonder veel probleem gesnoeid worden op de gewenste hoogte en in de gewenste vorm.2.2. OMHEINING

In kleine dorpsgemeenschappen wordt de plant gebruikt als omheining rond akkers, weiden en bossen. De plant voorkomt bodemerosie door wind.
Omdat de plant giftig is beschermt hij de oogst tegen grazende dieren zoals vee en zelfs geiten.


Jatropha haag rondom een akker in Mali

2.3. OLIEGEWAS

De zaden bevatten gemiddeld 6,6% water, 18,2% proteïnen, 38% vet, 17,3% koolhydraten, 15,5% vezels, 4,5% asrest. Het oliegehalte van de zaden is 35% a 40% en de pit bevat 50 a 60% olie. De olie bevat 21% verzadigde vetzuren en 79% onverzadigde vetzuren.
Er zitten chemische stoffen in de zaden met toxische en laxerende eigenschappen zodat deze niet geschikt zijn voor menselijke consumptie.
Er zijn echter technieken om de olie consumeerbaar te maken.

2.4. INDUSTRIEEL GEWAS

Jatropha-olie is uitermate geschikt voor zeepproductie. De olie wordt ook toegepast in de cosmetica. In China wordt de olie opgemengd met ijzeroxide, gekookt en omgezet in vernis. De olie is geschikt voor gebruik in lantaarns als verlichting. De proteïnerijke perskoek kan gebruikt worden als grondstof voor plastics en synthetische vezels. De olie is zelfs geschikt als hydraulische olie.

2.5. MEDICINALE TOEPASSINGEN

De latex bevat een alkaloïde (giftige stof van plantaardige oorsprong) gekend als "jatrophine" dat als kankerbestrijdend middel kan gebruikt worden.
De olie werkt laxerend.
De olie wordt uitwendig gebruikt:
- tegen huidziekten en reuma.
- als haargroeimiddel in Java.
- Voor de behandeling van zweren bij het vee.
Het sap van de plant verzacht tandpijn en versterkt het tandvlees.
Het sap van de bladeren wordt extern gebruikt tegen aambeien of tegen ontstekingen aan de tong van baby's.
Het twijgensap wordt gebruikt tegen ontstoken wonden en zweren.
Een emulsie van het sap met benzyl benzoaat is geschikt tegen schurft en nat eczeem.
Een afkooksel van de bladeren is geschikt tegen diarree.
In de schors zitten stoffen ter bestrijding van lepra.
Gebakken en gemalen zaden kunnen gebruikt worden tegen maagpijn en als antigif bij vergiftiging. In de wortels zit een antigif tegen slangenbeten.

2.6. KLEURSTOF

In de Filippijnen wordt uit de schors een donkerblauwe kleurstof gehaald die gebruikt wordt om stoffen te kleuren. Een extract van de bladeren wordt gebruikt om katoen te kleuren.

2.7 BODEMVERBETERAAR

De perskoek is rijk aan stikstof, fosfor en kalium en kan als substituut voor dierlijke meststof gebruikt worden of als vervangmiddel voor de dure kunstmest. De bladeren composteren en zorgen voor een verhoogde microbiologische activiteit in de bodem.

2.8 VEEVOEDING

Er worden technieken ontwikkeld om de perskoek te ontgiften. Deze perskoek is zeer rijk aan proteïnen en na ontgiftiging bijzonder geschikt als veevoeding.

2.9 INSECTICIDE/HERBICIDE

Een extract van de bladeren is geschikt als insecticide. De bladeren zijn geschikt om keverplagen in huis te bestrijden. Het etherextract heeft een antibiotische werking tegen staphylococcus aureus.

2.10 ENERGIEGEWAS

Jatropha-olie is een milieuvriendelijke, betaalbare hernieuwbare energiebron en kan als vervangmiddel gebruikt worden voor diesel, kerosine, LPG, steenkool en hout. Voor de derdewereldlanden kan dit heel wat deviezen uitsparen en de handelsbalans positief beïnvloeden.

2.11 RENDABEL LANDBOUWGEWAS

Jatropha-olie heeft een bijzonder economisch potentieel voor de derdewereldlanden: als vervangproduct voor geïmporteerde grondstoffen en als exportproduct. (cosmetica, autobrandstof). Er bestaan technieken om jatropha te laten groeien met of zonder irrigatie. De plant benut het (schaarse) aanbod aan water optimaal.
De plant is zeer interessant omdat hij weinig investeringen vergt. Hij brengt snel op en blijft lang in productie. Hij zorgt voor een grote werkgelegenheid in landelijke gebieden. Er is een zekerheid van opbrengst. Er zijn mogelijkheden voor kleinschalige landelijke industriële activiteiten. Jatropha stelt hernieuwbare energie ter beschikking op een gedecentraliseerde wijze. Maar vooral: er is een zeer groot potentieel om woeste onvruchtbare gronden te herbebossen.

Vooral de toename van de werkgelegenheid en de economische opbrengsten zijn voor arme landen van groot belang. Wereldwijd is er een zeer groot areaal aan woeste gronden. In India alleen al 175 miljoen ha die kunnen omgezet worden in mooie groene valleien.
Een Indische studie wees uit dat 10miljoen ha jatropha, 15miljoen ton zaad oplevert wat kan leiden tot 4miljoen ton olie of 10% van de Indische dieselmarkt. Als 1 werknemer per 5ha nodig is, dan kunnen 2 miljoen jobs gecreëerd worden.

De Jatropha-teelt heeft het potentieel voor een sociaal economische transformatie van de arme landelijke gebieden, gesteund op gedecentraliseerde planning op dorpsniveau en in de vorm van coöperatieve bosbouw.

2.12 ZIJDEPRODUCTIE

Jatropha bladeren worden als voedsel gegeven aan de zijdeworm.

2.13 BIOGASPRODUCTIE

De perscake kan vergist worden en omgezet worden in biogas en een hoogwaardig compost.

 

naar Overzicht Jatropha toepassingen