Jouw ideeën bepalen de toekomst van Westerlo

22 Oktober 2017

Jouw ideeën bepalen de toekomst van Westerlo

Eind april organiseerde Groen Westerlo een een gespreksavond rond zorg, mobiliteit en energie. Het werd een geslaagde en boeiende samenkomst. Jeremie Vaneeckhout, ondervoorzitter van Groen, trapte de avond af met een korte presentatie over de uitdagingen voor een plattelandsgemeente als Westerlo. Wat te doen met ruimtebeslag, mobiliteit, energie, vergrijzing en de zorg?Aan de slag.

De hoofdrol was die avond weggelegd voor de deelnemers. Onder de deskundige begeleiding van Jim Baeten (Tri.zone) gingen ze in kleine groepjes aan de slag met deze vraag: "Wat kunnen we concreet doen in Westerlo, om ervoor te zorgen dat het anders wordt dan vandaag?". Hierbij lag de focus op zorg, mobiliteit en energie.

Tri.zone introduceerde tijdens onze gespreksavond verschillende methodieken. Op die manier wilden we zoveel mogelijk gesprekken op gang brengen, om een goed resultaat te boeken aan het einde van de avond. De ideeën die de grootste waardering kregen, werden opgelijst.
 

Ideeën top 5.

Aan het einde van de avond lanceerden we een top vijf van ideeën. Bovenaan het lijstje prijkte met volle overtuiging het fietsbeleid. Er is behoefte aan betere en veiligere fietsinfrastructuur. Dat werd al snel duidelijk tijdens de gesprekken. Fietsstraten zijn niet alleen noodzakelijk aan de schoolpoorten. Het hele fietstraject van en naar school moet veilig zijn. Een eerste voorstel is om van de Oevelse dreef een heuse fietsstraat te maken, zowel voor onze jongeren, ouderen en alle andere zwakke weggebruikers.
 

Zo stond energiebesparing ook hoog op het lijstje. Een energiescan kan hier bijvoorbeeld bij helpen.
Ouderenzorg moet vooral lokaal en kleinschalig zijn. Ken je een buurtinformatienetwerk (BIN)? Wat denk je dan van het idee om een buurtouderennetwerk (BON) te starten in jouw buurt, waar mensen elkaar kennen en helpen waar nodig?
Goed idee!

Deze gespreksavond is slechts het startschot van het traject dat Groen samen met jou wil uitwerken. Werk je graag mee aan het fietsbeleid in Westerlo? Laat het ons weten.