Kansen geven aan projecten die lokaal groene stroom willen produceren

09 September 2012

Efficiënt energiegebruik en een zijn de belangrijkste pijlers van elk duurzaam energiebeleid en zijn aldus een noodzakelijk voorwaarde voor een duurzame economie.omschakeling naar hernieuwbare energie

Groen ondersteunt de gezamenlijke productie van hernieuwbare energie (wind, zon, warmtekracht, geothermie). Veel lokale besturen schermen nu al met termen als CO2- of klimaatneutraal en 100% groene stroom. Maar 100% groene stroom is een bedrieglijk begrip. We mogen dus niet toelaten dat de mensen op grote schaal voorgelogen worden. Wij gaan voor echt groene stroom, zuivere groene stroom, liefst lokaal geproduceerd. Wij leggen bewust de lat hoger.

Groen neemt zich ook voor de eigen bevolking actief te betrekken in alle fases van mogelijke projecten.