Marc Gouwkens in de nieuwe gemeenteraad voor Groen

02 Januari 2019

Marc Gouwkens in de nieuwe gemeenteraad voor Groen

Op 2 januari werd de nieuwe gemeenteraad voor de legislatuur 2019-2024 geïnstalleerd. Marc Gouwkens werd ingezworen als gemeenteraadslid voor Groen.

Groen behaalde bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 in Westerlo weliswaar 8,6% van de stemmen (1.532 kiezers), maar door de bepalingen van het gehanteerde kiessysteem ("Imperiali") resulteert dit slechts in 1 zetel van de 27 zitjes in de Westelse gemeenteraad.

(volledige uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2018)

GEMEENTERAAD

Aantal zetels per fractie in de gemeenteraad =
CD&V 14 - N-VA 6 - Open & Positief Westerlo 4 - Vlaams Belang 2 - Groen 1.

(volledige samenstelling gemeenteraad - op website gemeente Westerlo)

MEERDERHEID

De meerderheid om te besturen wordt gevormd door alleen CD&V. De burgemeester (Guy Van Hirtum) en alle zes schepenen komen dus uit de CD&V fractie, alsook de voorzitter van de gemeenteraad (Maurice Van Hemelen).

(volledige samenstelling schepencollege - op website gemeente Westerlo)

POLITIERAAD

Verder verkoos de nieuwe gemeenteraad ook 8 raadsleden om gemeente Westerlo te vertegenwoordigen in de politieraad van politiezone Westerlo-Herselt-Hulshout. Met zijn ene zetel slaagde Groen er niet in om een vertegenwoordiger in de politieraad verkozen te krijgen. Die zitjes werden verdeeld onder: CD&V 5 - N-VA 2 - Open & Positief Westerlo 1. (samenstelling)

BIJZONDER COMITÉ SOCIALE DIENST

Ook bij de samenstelling van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) geraakte Groen, wegens te klein, niet aan 1 van de 8 zitjes. Die gingen naar: CD&V 4 - N-VA 2 - Open & Positief Westerlo 1 - Vlaams Belang 1. (samenstelling)