Marc Van den Bruel lijsttrekker voor Groen op 14 oktober in Westerlo

29 Maart 2012

Marc Van den Bruel lijsttrekker voor Groen op 14 oktober in Westerlo

Met een duidelijke visie hoe Westerlo in 2020 een echte groene en vooral gezonde gemeente kan worden, gaat Groen naar de gemeenteraadsverkiezing van 14 oktober 2012. 'Westel 2020' is voor Groen Westerlo geen vrijblijvend perspectief. '2020' is een gangbaar jaartal als het om het klimaat gaat. De plaatselijke problemen met de kwaliteit van lucht, water en bodem worden daarbij dikwijls vergeten. Een gemeentebestuur kan en moet waken over een gezonde leefomgeving. Dat wil Groen Westerlo tegen 2020 realiseren. :"De vier krachtlijnen van ons verkiezingsprogramma kan men in één slogan samenvatten 'We doen het voor het geld'. De voorstellen van Groen zullen de gemeente en de burger geld opbrengen.

Marc Van den Bruel, gemeenteraadslid Groen

Inzake energie moet de gemeente het goede voorbeeld geven en daarom kiest Groen voor 100% groene stroom.

"Westerlo, energieneutrale gemeente tegen 2020" zal in een concreet stappenplan gerealiseerd worden. Zo willen we ondermeer maatregelen voorzien om het wonen energiezuiniger, dus goedkoper te maken.

Voor milieu en gezondheid vragen we in de eerste plaats een sanering van de Grote Nete vooraleer projecten op Westels grondgebied in het kader van het Sigmaplan kunnen uitgevoerd worden. Op basis van een grondige inventaris van de toestand van de bodem, het water en de lucht in onze gemeente zullen we samen met de inwoners waar nodig het herstel opstarten. Het afvalbeheer willen we grondig evalueren en waar nodig bijsturen.

Als het om mobiliteit gaat dan is voor ons de fiets de kampioen van de korte afstand, moet het openbaar vervoer verbeterd worden en willen we het doorgaand vrachtverkeer in onze dorpskernen beperken.

Om het samenleven te bevorderen wil Groen de vergrijzing verzilveren, het verenigingsleven ondersteunen, jongeren kansen geven met o.m. de invoering van een jongerentoets en solidariteitsprojecten steunen tussen Noord en Zuid zowel internationaal als nationaal."

 

Marc Van den Bruel Gemeenteraadslid