Marc Van den Bruel volgt Denis Smets op in de gemeenteraad

27 April 2009

Marc Van den Bruel volgt Denis Smets op in de gemeenteraad

Sinds 2007 zetelt Denis voor Groen! in de gemeenteraad van Westerlo. Hij volgde toen Inge Bastiaensen op. Voordien was Denis drie jaar lid van de OCMW-raad van Westerlo.Denis formuleerde zijn ontslag als volgt :

"Om gezondheidsredenen neem ik ontslag als gemeenteraadslid voor Groen!. Ik zal mijn opvolger uiteraard mee inwerken en blijf nog steeds een overtuigde groene. Het is met spijt dat ik dit meedeel, het is immers de eerste maal in mijn leven dat ik een aangegane verbintenis moet afbreken. Maar liever op tijd stoppen dan te laat."

 

Denis Smets , uittredend gemeenteraadslid

 

 

Marc Van den Bruel neemt de fakkel over

Marc Van den Bruel zal het mandaat van Denis overnemen.

Marc is 50 (°1959), gehuwd en heeft twee kinderen, Nele en Ellen.

Hij is al politiek actief sinds 1982, eerst bij de groene steenvretertjes dan bij Agalev/Groen!

Van opleiding is hij industrieel ingenieur electro mechanica en momenteel werkt hij als projectingenieur bij ZNA in Antwerpen.

Zijn hobby's zijn natuurbeleving, tuinieren, wandelen en vendelen bij de Sint-Sebastiaansgilde van Westerlo.

"Ik steun de 3de wereldorganisaties op allerlei manieren zonder evenwel in een bestuur te zitten (Wereldwinkel,Amnesty, ...) Ik zit ook in de werkgroep Tessenderlo Chemie. Ik ondersteun ook actief actiegroepen zoals Prooiveld."

Marc Van den Bruel , nieuwbakken gemeenteraadslid